Alle artikelen

Heb je als kleine ondernemer een verzekering nodig?

Als je net vol enthousiasme met een nieuwe onderneming begonnen bent, denk je waarschijnlijk niet als eerste aan het afsluiten van een verzekering. Desondanks is het toch verstandig vroeg over het verzekeren van je onderneming na te denken.

Ga jij je onderneming verzekeren?

Sommige verzekeringen moet je verplicht afsluiten als je aan bepaalde criteria voldoet, zoals het in dienst hebben van personeel of als je met voertuigen werkt. Terwijl andere verzekeringen niet verplicht, maar wel sterk aan te raden zijn.

Afhankelijk van de industrie waarin je werkzaam bent, zijn er misschien verzekeringen die heel specifiek voor jouw branche zijn, dan kan het verstandig zijn om met iemand in gesprek te gaan die veel kennis over deze branche heeft.

Soorten verzekeringen voor kleine bedrijven

Er bestaan heel veel verschillende categorieën verzekeringen voor ondernemers, wij zetten hier de meest voorkomende voor je op een rij:

Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsverzekeringen dekken risico's af die met je bedrijf te maken hebben. Deze categorie bestaat uit heel veel verschillende soorten verzekeringen, zo zijn er verzekeringen die zich richten op bedrijfsactiviteiten, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan verzekeringen voor schadeclaims in het geval dat jij of je werknemer een fout gemaakt hebben of verzekeringen voor schade aan essentiële bedrijfsmiddelen.

Er zijn nog veel andere bedrijfsverzekeringen te bedenken, zoals verzekeringen voor gebouwen, inventaris, goederen, etc. Een veelvoorkomende soort verzekering is die met betrekking tot verkeer en vervoer. Heb je bijvoorbeeld een bedrijf met meerdere bestelbusjes? Dan is het handig om je tegen verkeersschade te verzekeren.

Personeelsverzekeringen

Heb je personeel in dienst? Dan kan het belangrijk zijn dat je bepaalde personeelsverzekeringen afsluit. Zo kun je een verzuimverzekering afsluiten, zodat het loon van een zieke werknemers (gedeeltelijk) vergoed wordt door de verzekeraar. Dit kan je heel veel geld schelen aangezien je als werkgever, verplicht bent maximaal 2 jaar lang loon moet doorbetalen aan zieke werknemers.

Je kunt ook verzekeringen afsluiten voor werknemers in geval dat zij arbeidsongeschikt worden of andere schade oplopen door een bedrijfsongeval. Het is natuurlijk al vervelend genoeg als een personeelslid door een ongeval niet in staat is te werken, maar ook financieel gezien kan dit een grote klap zijn.

Ondernemersverzekeringen

Tot slot bestaan er verzekeringen die betrekking hebben op jou als ondernemer. Zo kun je jezelf laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en, in het ergste geval kun je je nabestaanden indekken mocht je overlijden.

In tegenstelling tot werknemers, heb je als ondernemer niet automatisch recht op een uitkering. Je moet er zelf voor zorgen dat je verzekerd bent of dat je genoeg geld achter de hand hebt om voor jezelf (en je gezin) te zorgen.

Wat moet je wel of niet verzekeren?

Uiteindelijk ken jij je onderneming als geen ander en heb je waarschijnlijk een heel goed beeld van de risico's die je loopt en de kosten die aan deze risico's gebonden zijn. Risico's kunnen per onderneming natuurlijk fors uiteen lopen, zo zal een zzp'er hele andere risico's lopen dan een mkb, en een IT-bedrijf zal weer andere risico's lopen dan een bouwbedrijf.

Natuurlijk is het belangrijk dat je verzekerd bent voor de grootste risico's, maar pas op dat je je geen onnodige verzekeringen laat aanpraten. Verzekeraars kunnen soms goed zijn de indruk te wekken dat je een heel groot risico loopt terwijl het eigenlijk wel meevalt.

Een statistische aanpak

Met een simpele berekening kun je uitrekenen of het verstandig is je ergens tegen te verzekeren. Je doet dit door de verwachte waarde van de verzekering te vergelijken met de verwachte waarde van een incident.

Stel je overweegt je onderneming te verzekeren tegen brand, diefstal en waterschade, in de tabel zie je de kans dat dit scenario zich binnen een jaar voordoet en wat dit scenario je zou kosten:

Kans op brand en kosten 0.01% €1.000.000
Kans op diefstal en kosten 0.1% €1.000.000
Kans op waterschade en kosten 1% €1.000.000

Het verzekeren tegen elk van deze risico's kost €1.000 per jaar, je kunt nu voor elk scenario de verwachte waarde berekenen met de volgende formule:

Verwachte waarde = Kans in % / 100 × prijs of kosten

Nu kun je van elk scenario de verwachte waarde berekenen en deze vergelijken met de verwachte waarde van het aanschaffen van de verzekering, als de verwachte waarde van de verzekering hoger uitvalt dan de verwachte waarde van het scenario, is het geen goed idee om de verzekering af te sluiten.

De verwachte waarde van de verzekering is altijd 100% / 100 × €1.000 = €1.000, de reden dat je 100% gebruikt is dat als je de verzekering afsluit, je gegarandeerd het bedrag moet betalen.

Verwachte waarde brand = 0.01% / 100 × €1.000.000 = €100, dit bedrag is aanzienlijk lager dan de kosten van de verzekering, je kunt dus beter geen verzekering afsluiten tegen brand.

Verwachte waarde diefstal = 0.1% / 100 × €1.000.000 = €1.000, de verwachte waarde is hetzelfde als de kosten van de verzekering, vanuit statistisch oogpunt maakt het dus niet uit of je de verzekering afsluit.

Verwachte waarde waterschade = 1% / 100 × €1.000.000 = €10.000, aangezien het bedrag hoger uitvalt dan de kosten van de verzekering is het verstandig de verzekering af te sluiten.