Alle artikelen

Vijf strategieën om je klantretentie te vergroten

Nu het einde van de lockdown in zicht komt en veel ondernemers zich op de heropening van de samenleving verheugen, kan het voordelig zijn om er niet alleen bij stil te staan hoe je straks nieuwe klanten aantrekt, maar ook hoe je bestaande klanten over de lange termijn aan je bindt.

de belangrijkste strategieën van klantretentie in beeld

In dit artikel gaan we in op het belang van klantbehoud en de 5 best strategieën die je kunt gebruiken om klanten aan je onderneming te binden.

Waarom is klantbehoud zo belangrijk?

Klantretentie is de tijdsduur waarbinnen iemand actief klant is van een specifieke onderneming, klantretentie vormt een belangrijke maatstaf om te bepalen hoe stabiel een bedrijf fungeert en wat het potentieel voor toekomstige groei is. Investeerders en geldschieters gebruiken klantretentie daarom vaak als middel om een onderneming te beoordelen.

Terugkerende klanten zijn vaak verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet van een onderneming. Wanneer een klant al eerder iets van je gekocht heeft, hebben ze, als alles goed is gegaan vertrouwen in je producten en of diensten. De kans dat de klant nog een keert terugkeert is dan natuurlijk een stuk groter dan de kans dat een willekeurig lid van je doelgroep voor het eerst iets koopt.

Door met regelmaat je retentieratio te berekenen kun je belangrijke inzichten verwerven in de tevredenheid van je klanten en derhalve wat de groeipotentie van je onderneming is over de lange termijn, bij negatieve bevindingen kun je deze data natuurlijk gebruiken om jezelf te verbeteren.

Hoe bereken je het retentieratio van je klanten?

Het is voor elke ondernemer, maar al helemaal voor nieuwe ondernemers ten zeerste aan te raden met regelmaat het retentieratio te berekenen en vast te leggen. Als je onderneming een laag retentieratio heeft, kan het verstandig zijn je strategie, product of klantenservice aan te passen.

Om het retentieratio te berekenen heb je de volgende informatie nodig:

  • Het te meten tijdvak (vaak is dat per kwartaal)
  • Het aantal klanten op de startdatum
  • Het aantal klanten op de einddatum
  • Het aantal nieuwe klanten verdorven gedurende de periode

De formule ziet er als volgt uit:

Retentieratio = (Klanten einddatum - Nieuwe klanten) / Klanten startdatum

5 strategieën om je klantretentie te verhogen!

Als je bedrijf een laag retentieratio heeft, kun je pogen dit ratio te verhogen door één dan wel meerdere van de volgende strategieën te implementeren:

1. Stroomlijn het binnenhalen van nieuwe klanten en je klantenservice

Door het proces van nieuwe klanten binnenhalen te optimaliseren, kun je op de lange termijn de retentie verbeteren. Als de klant het eerste contact/de eerste transactie als zeer positief ervaart, is de kans natuurlijk een stuk groter dat hij terugkeert, zorg er daarom voor dat deze eerste stap zo soepel mogelijk verloopt.

Nadat de klant zijn eerste aankoop heeft gedaan, is het belangrijk dat de initiële prettige ervaring niet zomaar eindigt. Zorg er daarom voor dat je de klant uitstekende klantenservice biedt, je kunt de klant eventueel ook wat extra aanbieden.

2. Bied je bestaande klanten kortingen of beloningen voor verwijzingen

Dat een klant eerder iets van je gekocht heeft, is natuurlijk geen garantie dat de klant dit in de toekomst weer doet, in veel branches zijn consumenten immers uitermate gevoelig voor de prijs en ze zullen daarom snel kiezen voor een het goedkoopste product.

Om die reden kan het daarom helpen als de klant een financiële stimulans heeft om toch weer voor jouw onderneming te kiezen, je kunt terugkerende klanten bijvoorbeeld een korting aanbieden of je kunt bestaande klanten belonen wanneer zij nieuwe klanten naar je bedrijf doorverwijzen.

3. Identificeer klanten waarvan het risico groot is dat ze weggaan

Daarnaast is het belangrijk dat je goed begrijpt welke klanten geneigd zijn bij je onderneming weg te gaan en wat hier de redenen voor zijn. Je kunt hierin inzicht vergaren door statistieken bij te houden en deze met regelmaat te analyseren.

Op deze manier kun je bijvoorbeeld je kortingen en andere beloningen uit stap 2, vooral op deze risicogroepen richten en je kunt ook proberen deze klanten beter te accommoderen.

4. Zorg dat je competitief blijft

Zoals we al eerder noemden zijn klanten geneigd voor de goedkoopste optie te kiezen, daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe de markt waarin jij opereert ernaartoe is en hoe de concurrentie ervoor staat.

Door met regelmaat een marktanalyse uit te voeren, weet je wat de wensen van je doelgroep zijn en hoe deze zich ontwikkelen en weet je wat je concurrentie doet en tegen welke prijzen. Op die manier kun je zelf je strategie competitief houden en je klantretentie vergroten.

5. Maak gebruik van enquêtes en de terugkoppeling van je klanten

Tot slot kan het zeer waardevol zijn om je informatie direct bij de bron te zoeken door je klanten direct te benaderen.

Door bijvoorbeeld enquêtes kun je terugkoppeling verzamelen waarmee je je producten en of dienstverlening kunt verbeteren, uiteindelijk zijn het juist de ontevreden klanten die het meest gemotiveerd zijn om feedback te geven en daarom is deze strategie uitermate waardevol in het kader van klantretentie.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.