Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Mkb-winstvrijstelling

Mkb-winstvrijstelling - Wat is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een belastingvoordeel voor ondernemers om de lasten verlagen. Met de mkb-vrijstelling mag je in 2019 14% van de belastbare winst aftrekken na ondernemersaftrek. Zo hoef je minder inkomstenbelasting betalen.

Als kleine ondernemer wil je optimaal gebruik maken van verschillende belastingvoordelen. Lees meer over de zelfstandigenaftrek.

Voor ZZP'ers en andere ondernemers bestaan meerdere aftrekposten om ondernemen aantrekkelijker en voordeliger te maken. Zonder deze aftrekposten zou de inkomstenbelasting die je over de winst zou moeten betalen behoorlijk hoog kunnen zijn en afschrikkend kunnen werken voor kleine ondernemers. Daarom zijn voordelen als de mkb-winstvrijstelling in het leven geroepen.

Wie heeft recht op de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers. Tot 2010 werd nog de eis gesteld dat je moest voldoen aan het urencriterium van 1.225 uren per jaar, maar dit is tegenwoordig niet meer het geval. Bij je belastingaangifte wordt het percentage van de vrijstelling automatisch van je winst afgetrokken.

Om (startende) ondernemers verder te stimuleren bestaan er verschillende belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de kleineondernemersregeling. Hier kunnen wel meerdere voorwaarden aan verbonden, dus bekijk altijd of je aan de voorwaarden voor de specifieke regeling voldoet.

Hoe bereken je de mkb-winstvrijstelling?

De 14% van de mkb-winstvrijstelling wordt berekend over de belastbare winst nadat je alle ondernemersaftrekposten hebt toegepast. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je de uiteindelijke belastbare winst waar je inkomstenbelasting over moet betalen kunt berekenen. Het kan zijn dat je meer aftrekposten kunt toepassen, maar we gebruiken in het voorbeeld alleen de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Totale winst 2019 30.000
Zelfstandigenaftrek - 7.280
Startersaftrek - 2.123
Subtotaal 20.597
Mkb-winstvrijstelling: 14% van 20.597 - 2.884
Belastbare winst 2019 17.713

De uiteindelijk belastbare winst is het bedrag waarover de inkomstenbelasting zal worden berekend en als winst uit onderneming opgenomen wordt in box 1 van je belastingaangifte.

Mkb-winstvrijstelling geldt ook bij verlies

Ook wanneer je bedrijf verlies draait wordt de mkb-winstvrijstelling toegepast. Dit levert echter een nadeel op voor jou als ondernemer. Je mag een verlies uit onderneming namelijk in de volgende 9 jaren verrekenen met je winst. Daarmee kun je je belastbare winst verlagen in de komende jaren en betaal je dus minder inkomstenbelasting.

Door de mkb-winstvrijstelling wordt je verlies echter met 14% verkleind. Hierdoor wordt het bedrag dat je in de volgende jaren kunt aftrekken lager dan wanneer de mkb-winstvrijstelling niet toegepast zou worden. Dit is natuurlijk een ongunstig gevolg van de regeling, maar het Gerechtshof Amsterdam heeft in 2018 bepaald dat dit nadeel gerechtvaardigd is. De mkb-winstvrijstelling moet daarom ook bij verlies toegepast worden.