Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Ondernemer voor de inkomstenbelasting - Wanneer ben je een ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Veel mensen voelen zich een ondernemer of entrepreneur, maar toch betekent dat niet automatisch dat je ook door de Belastingdienst als zodanig gezien wordt.

Zorg dat je de boekhouding van je onderneming goed bijhoudt, zodat je aan het eind van het boekjaar precies weet hoeveel inkomstenbelasting jij moet afdragen. Lees hier meer over het bijhouden van je uitgaven.

De Belastingdienst bepaald afhankelijk van de aard van je werkzaamheden of je ondernemer bent, dat heeft gevolgen voor de belasting die je afdraagt.

Aan welke eisen moet een ondernemer voor de Belastingdienst voldoen?

De Belastingdienst kijkt naar de volgende punten om te bepalen of je een ondernemer bent, neem deze punten door om een inschatting te maken of je aan de eisen voldoet.

 • Winstgevendheid is een belangrijke indicatie voor de Belastingdienst om te bepalen of je een ondernemer bent, winst maken is immers het uiteindelijke doel van bijna alle ondernemingen.
 • Zelfstandigheid houdt in dat je zelf kunt bepalen hoe je onderneming wordt ingericht en hoe je werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk, je moet geld investeren in kantoormateriaal, bedrijfsauto's, reclame, etc. zodoende ziet de Belastingdienst het hebben van kapitaal ook als een indicatie van ondernemerschap.
 • Tijdsbesteding van de ondernemer aan de bedrijfswerkzaamheden is ook een kenmerk van een onderneming. De Belastingdienst eist middels het urencriterium dat je minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming werkt.
 • Opdrachtgevers zijn natuurlijk ook een belangrijk aspect voor een onderneming. De Belastingdienst kan kijken naar het aantal opdrachtgevers van jouw onderneming en hoe afhankelijk je onderneming is van bepaalde opdrachtgevers.
 • Publiciteit is voor veel ondernemers van groot belang. Daarom kijkt de Belastingdienst ook naar de manieren waarop je de publiciteit opzoekt, denk bijvoorbeeld aan het maken van reclame.
 • Ondernemersrisico is een fundamenteel deel van ondernemen en is daarom ook een onderdeel van de kenmerken.
 • Aansprakelijkheid voor de schulden van je onderneming is tot slot ook een indicatie dat je een ondernemer bent.

Je kunt deze punten gebruiken om alvast een indruk te krijgen of jij aan de eisen van ondernemerschap voldoet. Echter moet de Belastingdienst hier uiteindelijk over beslissen. Je kunt ook de ondernemerscheck van de Belastingdienst proberen om jouw onderneming te toetsen.

Wat voor inkomsten kan een onderneming genereren?

Uiteraard probeer je met je onderneming zoveel mogelijk inkomsten te genereren. Deze inkomsten zijn in 3 verschillende categorieën ingedeeld:

 1. Loon uit dienstbetrekking is meestal van toepassing wanneer je als werknemer bij een bedrijf in dienst bent, echter kan het ook voorkomen dat je als onderneming een constructie opzet waarin je zelf een fictieve werknemer bent in je eigen bedrijf.
 2. Resultaat uit overige werkzaamheden zijn bijverdiensten die je genereert zonder dat je in loondienst bent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een artiest die voor een optreden betaald krijgt of een hoogleraar die een gastcollege geeft.
 3. Winst uit je onderneming is verreweg de meest voorkomende vorm van inkomen voor ondernemers.

Hoe doe je aangifte voor de inkomstenbelasting?

Zoals werknemers belasting betalen over het salaris, zo krijgen ondernemers te maken met belasting over de gemaakte winst. De eerste stap in de berekening van je belastbare winst is het op tellen van alle inkomsten van je bedrijf, deze inkomsten zijn in 3 boxen verdeelt:

 • Box 1 bestaat uit inkomsten uit werk en woning.
 • Box 2 bestaat uit inkomsten uit aanmerkelijk belang.
 • Box 3 bestaat uit inkomsten uit sparen en beleggen.

Als je alle inkomsten bij elkaar hebt opgeteld trek je daar alle gemaakte bedrijfskosten vanaf, het bedrag dat je overhoudt is je winst.

Winst = Inkomsten − Uitgaven

Afhankelijk van jouw rechtsvorm moet je uitzoeken wat voor soort belasting je over je winst moet betalen. Als natuurlijk persoon zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak moet je namelijk via de inkomstenbelasting belasting afdragen terwijl dit voor rechtspersonen zoals bijvoorbeeld een bv via de vennootschapsbelasting gaat.