Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Startersaftrek

Startersaftrek - Wat is de startersaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van het bedrag van de zelfstandigenaftrek speciaal voor startende ondernemers. De startersaftrek wordt samen met de zelfstandigenaftrek in mindering gebracht op het winstbedrag waarover inkomstenbelasting betaald moet worden.

Net voor jezelf begonnen? Debitoor helpt je graag je boekhouding op te zetten. Probeer Debitoor 7 dagen gratis!

De startersaftrek is een belangrijke extra aftrekpost voor beginnende ZZP'ers.

De hoogte van de startersaftrek wordt (net als de zelfstandigenaftrek) jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. In 2019 is de hoogte van de startersaftrek vastgesteld op € 2.123 en de zelfstandigenaftrek op € 7.280. Je kunt daarom een totale aftrek van € 9.403 krijgen.

De startersaftrek en zelfstandigenaftrek mogen samen niet hoger zijn dan je belastbare winst vóór aftrek. In zulks geval kun je maximaal de hoogte van je belastbare winst aftrekken zodat je uiteindelijke belastbare winst € 0 is.

Wie mag de startersaftrek toepassen?

Om de startersaftrek toe te mogen passen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je kunt in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen. Dit houdt in dat je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en dat jaar aan het urencriterium voldoet.
 • In de voorafgaande 5 jaar was je minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt in deze voorafgaande 5 jaar niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en daarmee ook de startersaftrek, moet je eerst kijken of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en voldoet aan het urencriterium van 1.225 uren per kalenderjaar. Hieronder leggen we deze twee eisen verder uit.

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Je moet in het jaar waarvoor je de startersaftrek wilt toepassen een ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en daarnaast in de voorafgaande 5 jaren minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn geweest.

Maar wanneer ben je voor de Belastingdienst een ondernemer voor de inkomstenbelasting? De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van verschillende factoren waaronder:

 • Hoeveel winst je onderneming maakt
 • Of je voldoende kapitaal in je onderneming hebt
 • Hoeveel tijd je in je onderneming steekt
 • Hoeveel opdrachtgevers je hebt
 • Of je promotiewerk doet voor je onderneming
 • Of je ondernemersrisico loopt
 • Of je aansprakelijk bent voor schulden (afhankelijk van je rechtsvorm)

Je kunt de Ondernemerscheck van de Belastingdienst invullen om te kijken of je mogelijk een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Wat houdt het urencriterium van 1.225 uren in?

Het urencriterium houdt in dat je in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren hebt besteed aan je bedrijf. Alle werkzaamheden die je in het belang van je bedrijf verricht tellen mee voor het urencriterium. Het maakt hierbij niet uit of deze uren productief of verstandig zijn of niet. Ook studie-uren tellen bijvoorbeeld mee voor het urencriterium.

Het is natuurlijk lastig voor de Belastingdienst om het exacte aantal uren te controleren. Je moet het aantal uren die je aan je onderneming hebt besteed echter wel “aannemelijk” kunnen maken aan de hand van bijvoorbeeld een urenadministratie.

Werk je naast je eigen onderneming ook in loondienst? Dan moet het aantal uren die je in je onderneming stopt hoger zijn dan je uren in loondienst om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent kun je aanspraak maken op de startersaftrek. Het bedrag is zelfs hoger wanneer je deels arbeidsongeschikt bent. Naast de standaard voorwaarden met betrekking tot de laatste 5 kalenderjaren, gelden er in dit geval de volgende aangepaste voorwaarden:

 • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (zoals WIA, WAO, WAJONG, WAZ)
 • Je voldoet aan het verlaagd urencriterium van 800 uren (in plaats van 1.225 uren) die je aan je onderneming besteedt

Het bedrag van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid varieert afhankelijk van hoe vaak je er al gebruik van hebt gemaakt in de laatste 5 kalenderjaren.

Gebruik laatste 5 jr. Startersaftrek bij AO
Niet eerder gebruikt € 12.000
1x eerder gebruikt € 8.000
2x eerder gebruikt € 4.000

Net zoals bij de reguliere startersaftrek kan het bedrag van de startersaftrek niet hoger zijn dan de behaalde winst in dat jaar en wordt het bij de zelfstandigenaftrek opgeteld.

Verrekenen van niet-gerealiseerde startersaftrek

Aangezien de startersaftrek samen met de zelfstandigenaftrek niet hoger mag zijn dan de totale winst van dat jaar, kun je in sommige jaren misschien niet gebruik maken van het volledige aftrekbedrag. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om het resterende niet-gerealiseerde bedrag in de komende 9 jaren alsnog te verrekenen met je winst (bovenop de zelfstandigenaftrek van het betreffende jaar).

In het artikel over de zelfstandigenaftrek vind je een rekenvoorbeeld van de verrekening in de opvolgende jaren.