Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
SWOT analyse

SWOT analyse - Wat is een SWOT analyse?

Een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analyse is een veelvoorkomend onderzoek in het bedrijfsleven, dat inzicht moet geven wanneer binnen een bedrijf een grote beslissing genomen moet worden of wanneer een ondernemer overweegt een nieuw bedrijf op te richten.

Wil jij graag meer inzicht genereren in de stand van zaken binnen je onderneming? Lees hier hoe je de jaarrekening interpreteert

Door een SWOT analyse te maken krijg je inzicht in de sterkten en zwakten van je organisatie en hoe de organisatie zich tot de omgeving verhoudt. Door de 4 factoren te analyseren kun je op ideeën komen om je onderneming te verbeteren door kansen te benutten en je in te dekken tegen de risico's.

De opbouw van je SWOT analyse

Acroniemen zijn erg populair in de bedrijfskunde en sommigen zijn slechts een korte hype. Acroniemen zoals SWOT en EBITDA zijn echter verankerd in de bedrijfskunde en belangrijk voor ondernemers om te begrijpen. De SWOT analyse is uit de volgende 4 elementen opgebouwd:

Strengths (sterkten)

De sterkten gaan vooral over de positieve aspecten van de onderneming, denk bijvoorbeeld aan:

 • Wat goed gaat binnen de onderneming
 • Hoe de onderneming zich van de concurrentie onderscheidt
 • Unieke kennis binnen de onderneming
 • Waardevolle activa in bezit van de onderneming
 • Overige middelen in bezit van de onderneming

Sterke punten van een onderneming kunnen variëren van heel uniek en specifiek, tot meer universele sterkten. Het is belangrijk om als ondernemer goed te begrijpen wat deze sterkten zijn.

Weaknesses (zwakten)

De zwakten zijn net als de sterkten redelijk eenvoudig de dingen waarin een onderneming het slechtst is, denk hierbij aan:

 • Dingen waarvan je weet dat ze beter kunnen
 • Dingen die je concurrenten beter doen
 • Gebrek aan of beperkte toegang tot bepaalde middelen

Onder andere kunnen deze punten je helpen bij het vinden van verbeterpunten in je onderneming.

Opportunities (kansen)

Het vinden en aangrijpen van kansen kan essentieel zijn in het succes van een onderneming, echter doen niet alle kansen zich even duidelijk voor, een kans kan zich op veel verschillende manieren voordoen:

 • Markten waarin je product of service het goed doet
 • Een markt met weinig concurrentie
 • Een markt die nog steeds in groei is
 • Een kans om publiciteit voor je onderneming te genereren
 • Technologische vooruitgang

Deze situaties kunnen allemaal mogelijkheden bieden om je onderneming te laten groeien. Zorg dat je altijd scherp blijft op nieuwe kansen.

Threats (bedreigingen)

Tot slot krijgt elk bedrijf te maken met bepaalde bedreigingen, die kunnen je bedrijf doen krimpen of zelfs een faillissement tot gevolg hebben, zorg daarom dat je weet met wat voor soort bedreigingen je te maken kunt krijgen zoals:

 • Nieuwe concurrenten
 • Nieuwe wetgeving waardoor je bedrijvigheid beperkt wordt
 • Negatieve publiciteit zoals slechte reviews
 • Slecht financieel management

Bedreigingen zullen afhankelijk van je bedrijf, branche, grootte en locatie variëren. Daarom is het des te belangrijker dat je heel goed begrijpt waar jouw onderneming mee te maken krijgt.

Het toepassen van de SWOT analyse

Een SWOT analyse kan gemakkelijk worden uitgevoerd door een individu of een groep. Zo kun je als ondernemer een beter inzicht in je bedrijf vergaren. Je begint een SWOT analyse door je af te vragen wat de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van je onderneming zijn. Vervolgens kun je de resultaten in een overzicht verwerken, een voorbeeld van een SWOT analyse kan er als volgt uitzien:

Een SWOT analyse voorbeeld SWOT-analyse

Als je de SWOT analyse op een dergelijke, grafische manier wilt verwerken, kun je online veel verschillende SWOT analyse templates vinden, daarmee kun je gemakkelijk je SWOT analyse invullen.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.