Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek - Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat ondernemers in mindering mogen brengen op de belastbare winst. Dit betekent dat ze over een lager winstbedrag inkomstenbelasting hoeven te betalen.

Ben je van plan voor jezelf te beginnen? Debitoor helpt je graag in je voorbereiding als zzp'er.

Elk jaar stelt de Belastingdienst de hoogte vast van het bedrag dat je af mag trekken van je belastbare winst. In 2019 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op € 7.280.

Je kunt niet meer aftrekken dan het bedrag van je totale belastbare winst (vóór enige ondernemersaftrek). Wanneer je belastbare winst in een jaar te laag is om de gehele zelfstandigenaftrek te verbruiken, dan kan het restant van de zelfstandigenaftrek verrekend worden in de volgende jaren.

Vooral voor eenmanseenmanszaken en zzp’ers is de zelfstandigenaftrek een belangrijk fiscaal voordeel.

Wie komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek?

Er zijn een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen om de volledige zelfstandigenaftrek toe te mogen passen:

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Wanneer ziet de Belastingdienst je als een ondernemer voor de inkomstenbelasting? De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van verschillende factoren waaronder:

  • Hoeveel winst je maakt met je onderneming
  • Hoe zelfstandig je bent
  • Hoeveel tijd je in je onderneming steekt
  • Hoeveel opdrachtgevers je hebt
  • Of je voldoende kapitaal hebt
  • Of je ondernemersrisico loopt
  • Of je aansprakelijk bent voor schulden (afhankelijk van je rechtsvorm)

Gebruik de Ondernemerscheck van de Belastingdienst om te kijken of je mogelijk een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Houd er wel rekening mee dat wanneer je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, je nog steeds een ondernemer voor de btw kunt zijn.

Het urencriterium van 1.225 uren

Het urencriterium houdt in dat je in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren hebt besteed aan je bedrijf. Dit criterium bestaat om te voorkomen dat iedereen met slechts een Kamer van Koophandel inschrijving en minimale input gebruik kan maken van de belastingvoordelen voor ondernemers.

Alle werkzaamheden die je in het belang van je bedrijf verricht tellen mee voor het urencriterium. Het maakt hierbij niet uit of deze uren productief of verstandig zijn of niet. De Belastingdienst mag geen oordeel vellen over hoe jij je bedrijf runt. Je moet het aantal uren die je aan je onderneming hebt besteed wel kunnen verantwoorden aan de hand van bijvoorbeeld een urenadministratie.

Werk je naast je eigen onderneming ook in loondienst? Dan moet het aantal uren die je in je onderneming stopt hoger zijn dan je uren in loondienst om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken.

Zelfstandigenaftrek bij het bereiken van de AOW-leeftijd

De zelfstandigenaftrek werkt anders wanneer je als ondernemer de AOW-leeftijd al hebt bereikt. In dit geval is de zelfstandigenaftrek 50% van het vastgestelde bedrag. Deze verlaging van de zelfstandigenaftrek bestaat omdat je een AOW-uitkering ontvangt vanaf deze leeftijd die een basisinkomen garandeert.

Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Zeker wanneer je net je eigen bedrijf bent gestart is de kans groot dat je in de eerste jaren niet direct een hoge winst realiseert. Je belastbare winst kan in een jaar lager uitvallen dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek, wat betekent dat je niet van het volledige bedrag gebruik kunt maken.

De Belastingdienst geeft je de kans om het niet-verbruikte restant van de zelfstandigenaftrek te verrekenen in de volgende 9 jaar. Je moet in deze opvolgende jaren wel een hogere belastbare winst hebben dan de zelfstandigenaftrek.

Voorbeeld verrekening van de zelfstandigenaftrek

In 2018 is je belastbare winst voor aftrek:     € 6.000
De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2018:     € 7.280
Je belastbare winst na zelfstandigenaftrek:   € 0

Je betaalt dit jaar geen inkomstenbelasting over je winst.

De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan je winst en is daarom beperkt tot € 6.000.
Er blijft een restant over van € 7.280 - € 6.000 = € 1.280.

In 2019 is je belastbare winst voor aftrek:     € 25.000
De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2019:     €   7.280
Je belastbare winst na zelfstandigenaftrek:   € 17.720

Je kunt het niet-gerealiseerde restant van de zelfstandigenaftrek uit 2018 nu alsnog aftrekken van je belastbare winst in 2019.

Het winstbedrag waarover je inkomstenbelasting zou moeten betalen in 2019 is daarom
€ 17.720 - € 1.280 (restant 2018) = € 16.440