Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Zelfstandige zonder personeel (zzp)

Zelfstandige zonder personeel (zzp) - Wat is een zzp’er?

Zzp is een afkorting voor Zelfstandige Zonder Personeel. Simpel gezegd is een zzp’er een zelfstandige ondernemer die alleen werkt. Een zzp’er kan meerdere bedrijfsvormen aannemen.

Overweeg jij om als zzp'er te beginnen? Lees hier meer over de voor- en nadelen van het werk als zzp'er.

Tegenwoordig hoor je de term zzp overal. Volgens het CBS was meer dan 1 op de 10 werkenden in Nederland in 2018 een zzp’er.

Wanneer ben je een zzp’er?

Zzp’ers zijn in de basis gewoon ondernemers. Daarom moet je ten eerste voldoen aan de standaardeisen die de Belastingdienst stelt voor een ondernemer voor de inkomstenbelasting.

  • Zelfstandigheid: je bent volledig zelfstandig in hoe, waar en wanneer je je werk wilt uitvoeren en er bestaat geen gezagsverhouding met de opdrachtgever.
  • Continuïteit: je streeft ernaar je bedrijf voort te zetten de komende jaren en investeert tijd en geld in het vinden van nieuwe klanten en opdrachtgevers.
  • Ondernemersrisico: je bent persoonlijk aansprakelijk voor schulden en wanneer er iets misgaat tijdens werkzaamheden. Ook loop je financieel het risico dat opdrachtgevers je niet betalen.
  • Omvang: je hebt minimaal 3 opdrachtgevers per jaar en hebt daarom niet per sé vaste maar vaak wisselende inkomsten. Je tarieven zouden hoog genoeg moeten zijn om je kosten te kunnen dekken.

Het kan zo zijn dat je niet in alle jaren voldoet aan de vereisten. Je kunt om dit te controleren de Ondernemerscheck doen van de Belastingdienst. Wanneer je niet voldoet aan de vereisten van een ondernemer voor de inkomstenbelasting, kun je geen fiscale voordelen krijgen die voor ondernemers gelden.

Wat extra kenmerkend is voor een zzp’er is dat je geen personeel in dienst hebt. Je hebt geen werknemers in loondienst in je bedrijf en hebt ook geen personeel nodig om je beroep uit te kunnen voeren.

Is er sprake van schijnzelfstandigheid?

Het is tegenwoordig steeds vaker het geval dat bedrijven je als zzp’er willen inhuren voor functies die eigenlijk meer ingericht zijn voor werknemers in loondienst.

Hier moet je waakzaam voor zijn, omdat bedrijven dit vaak doen om kosten te kunnen besparen op verplichtingen die bij een loondienst komen kijken. Hierdoor kun je bepaalde voordelen mislopen waar je als werknemer recht op hebt, zoals vakantieopbouw, pensioenopbouw, ziekteverlof, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen enz.

De Belastingdienst wilt dit soort gevallen van “schijnzelfstandigheid” bestrijden en heeft met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) criteria opgesteld waarbij de arbeidsrelatie tussen jou en je opdrachtgever toch als loondienst gezien wordt.

Als het antwoord op alle volgende vragen ‘ja’ is, dan is er volgens de Belastingdienst sprake van een loondienst.

  • Heb je je verplicht tot persoonlijke arbeid? Dit betekent dat je niet zomaar iemand anders in je kunt plaats sturen, maar het werk zelf moet uitvoeren.
  • Is er een gezagsverhouding tussen jou en je opdrachtgever? Dit is bijvoorbeeld zo wanneer je opdrachtgever precies bepaalt hoe je de opdracht uit moet voeren.
  • Krijg je loon? Dit is het geval als je opdrachtgever je méér betaalt dan alleen een vergoeding voor de kosten die je maakt. Bijvoorbeeld als je een vast loon per maand ontvangt en ook tijdens ziekte doorbetaald krijgt.

Is je antwoord op één van deze vragen ‘nee’, dan ben je niet in loondienst.

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als de Belastingdienst vindt dat je wel in loondienst bent. Tot 1 januari 2020 zullen ze de Wet DBA in ieder geval niet handhaven, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid en opzet. Dan kunnen ze naheffingen en correctieverplichtingen opleggen.

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen kun je het beste gebruik maken van een modelovereenkomst of je overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen ter beoordeling.

Wanneer heb je recht op zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek levert een belastingvoordeel voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming hebt besteed.

Dit urencriterium bestaat om te voorkomen dat iedereen zich bij de Kamer van Koophandel kan inschrijven en met een minimale inzet gebruik kan maken van de belastingvoordelen voor ondernemers.

Als je naast je eigen onderneming ook in loondienst werkt, dan moet het aantal uren die je in je onderneming stopt hoger zijn dan je uren in loondienst om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt elk jaar door de Belastingdienst bepaald. In 2019 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280.

De zelfstandigenaftrek kan niet méér bedragen dan de winst vóór ondernemersaftrek. Indien je winst te laag is om de gehele zelfstandigenaftrek te verbruiken, dan kan de zelfstandigenaftrek verrekend worden in de volgende 9 jaar wanneer je winst wel hoger is dan de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek bovenop je zelfstandigenaftrek

Voor startende ondernemers bestaat er zelfs een startersaftrek die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. Deze is van toepassing indien:

  • je geen ondernemer was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren
  • je in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

Dit extra belastingvoordeel bedraagt momenteel € 2.123 per kalenderjaar. Het totaalbedrag van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek mag wederom niet hoger zijn dan je winst vóór aftrek.

Zelfstandigenaftrek bij AOW-leeftijd

Heb je bij de start van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van het bedrag dat voor ondernemers onder de AOW-leeftijd geldt. Dit verschil bestaat omdat je vanaf deze leeftijd een AOW-uitkering ontvangt die voor een basisinkomen zorgt.

Welke rechtsvormen kun je aannemen als zzp'er?

Zzp’er is net als freelancer alleen een term om je als zelfstandige ondernemer te beschrijven. Het is een misvatting dat het hetzelfde betekent als eenmanszaak. zzp is geen juridische rechtsvorm voor je bedrijf, het betekent slechts dat je als een zelfstandige werkt.

Je kunt zzp’er zijn in de volgende rechtsvormen:

Lees meer over de eigenschappen en voordelen van deze rechtsvormen voor jou als zzp'er en kijk wat bij jouw onderneming past.

Zzp'ers en Debitoor

Debitoor is speciaal gericht op de behoeften van zzp'ers. Het is zo simpel en gebruiksvriendelijk mogelijk ontworpen zodat elke kleine ondernemer zonder enige boekhoudervaring kan voldoen aan alle boekhoudvereisten. De missie van Debitoor is om het dagelijkse leven van zzp'ers makkelijker te maken, zodat je meer tijd overhoudt voor je passie.