Privacy Beleid

Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging hebben de eerste prioriteit voor Debitoor. We verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren. Wij vragen u vriendelijk om onze Algemene voorwaarden, onze Data Privacyverklaring en de Data Verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement) die deel uitmaken van onze overeenkomst met u aandachtig door te lezen.

Privacybeleid

Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging hebben de eerste prioriteit voor Debitoor. We verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren. Wij vragen u vriendelijk om onze Algemene voorwaarden, onze Data Privacyverklaring en de Data Verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement) die deel uitmaken van onze overeenkomst met u aandachtig door te lezen.

Data privacyverklaring

Wij, Debitoor ApS, Ewaldsgade 3, 1th, 2200 Kopenhagen N, Denemarken, zijn de exploitant van de website debitoor.nl en de dienstverlener van de Debitoor iOS- en Android-app, inclusief de andere services die worden aangeboden via de websites (bijv. app.debitoor.com) en de Debitoor-app. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle wetgeving inzake gegevensbescherming, specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of Engelse afkorting: GDPR).

U, de klant, bent de Verantwoordelijke (Data Controller) en Debitoor, de dienstverlener, is de Verwerker (Data Processor) namens u. We gebruiken uw gegevens uitsluitend met inachtname van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Debitoor beschikt ook over een benoemde Functionaris voor de Gegevensbescherming (Data Protection Officer), die per brief of e-mail kan worden benaderd via [email protected].

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over welke persoonlijke gegevens van u worden verzameld en opgeslagen wanneer u onze website bezoekt of de op onze website aangeboden diensten gebruikt. Verder ontvangt u informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. Deze privacyverklaring geldt ook voor de toegang tot en het gebruik van de Debitoor-app en de andere beschikbare diensten.

1. Data beveiliging

Om uw gegevens te beschermen, zijn alle gegevens die u aan ons verstrekt versleuteld volgens de beveiligingsnorm TLS (Transport Layer Security). TLS is een veilige en geteste standaard, die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor online bankieren. U kunt de beveiligde TLS-verbinding herkennen aan bijvoorbeeld de "s" na de "http" in de URL die wordt weergegeven in uw browser (dus https: // ..) of aan het slotje dat wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

We nemen ook technische en organisatorische adequate veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen willekeurige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging en/of ongeoorloofde toegang. Om gegevensverlies te voorkomen, voeren we een gespiegelde database-configuratie uit, wat betekent dat uw gegevens altijd op twee verschillende locaties worden opgeslagen. Daarnaast updaten en slaan we de gegevens elk uur op in een Off-site back-up, en overeenkomstig een hoog risico-analyse voeren we continu veiligheidstesten uit op onze infrastructuur. Uw wachtwoord wordt opgeslagen via een beveiligd en versleuteld proces. We zullen u nooit om uw wachtwoord vragen, noch via e-mail, noch via de telefoon. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunnen we het voor u resetten. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van technologische ontwikkelingen.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving binnen de EU en vertrouwelijk behandeld. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot geselecteerde werknemers en leveranciers van Debitoor Group. We houden ons ten alle tijden aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming.

We doen ons uiterste best om uw gegevens op de best mogelijke manier te beveiligen, maar we kunnen de veiligheid van uw gegevens niet garanderen wanneer deze via internet worden overgedragen. Wanneer gegevens via het internet worden overgedragen, is er een bepaald risico dat anderen ongeoorloofd toegang kunnen krijgen tot de gegevens. Met andere woorden, de veiligheid van uw gegevensoverdracht is uw eigen verantwoordelijkheid als de Verantwoordelijke (Data Controller).

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, en de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Wanneer u onze website bezoekt

U kunt de Debitoor-website bezoeken zonder uw identiteit te onthullen. Uw browser verstuurt slechts automatisch verzamelde informatie naar de servers van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd log-bestand.

De volgende informatie wordt automatisch verzameld en opgeslagen tot automatische verwijdering: IP-adres van de aanvragende computer Datum en tijdstip van de toegang tot de website Naam en URL van de verkregen data Website, waarvandaan de toegang verleend werd (verwijzende URL), Gebruikte browser en indien nodig het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om onze website bruikbaar te maken (de totstandbrenging van een verbinding), om de veiligheid en stabiliteit van ons systeem te garanderen, alsmede voor het technische beheer van de netwerkinfrastructuur. We trekken geen conclusies over u als persoon.

Daarnaast gebruiken we cookies en webanalyse- en marketingtools. U kunt meer informatie over dit onderwerp vinden in paragrafen 3 tot en met 5.

b) Wanneer u zich registreert voor onze online diensten

Op onze website bieden we diensten voor online facturering en boekhouding aan. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moet u zich eerst registreren. Wanneer u zich registreert, moet u een e-mailadres invoeren en een wachtwoord aanmaken, zodat we een account voor u kunnen creëren en u kunt inloggen. Om landspecifieke functies te gebruiken, moet u het land selecteren waar uw bedrijf zich in bevindt.

Om van de volledige omvang van onze diensten gebruik te kunnen maken, kunnen mogelijk meer persoonlijke gegevens nodig zijn. Voor het maken van een wettige factuur is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uw bedrijfsnaam, adres, factuurnummer en betalingsinformatie in te voeren.

We gebruiken ook uw naam en uw contactgegevens:

  • om te weten wie onze contractpartij is,
  • ter rechtvaardiging, regeling, verwerking en wijziging van onze contractuele relatie met u met betrekking tot het gebruik van onze diensten,
  • om de plausibiliteit van de ingevoerde gegevens te verifiëren,
  • om zonodig contact met u op te nemen.

c) Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief

Indien u akkoord bent gegaan met het ontvangen van onze nieuwsbrief, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven toe te sturen en informatie te verstrekken over onze diensten. Om de nieuwsbrieven te ontvangen, moeten we eerst uw toestemming krijgen voor dergelijke communicatie. Deze toestemming kan worden gegeven tijdens het registratieproces. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke berichten intrekken, hetzij in uw account, door u af te melden voor de e-mails[s2], of door ons een e-mail te sturen met het verzoek u dergelijke berichten niet langer toe te sturen.

U kunt zich op elk gewenst moment ook afmelden voor de nieuwsbrieven door bijvoorbeeld op de link 'Afmelden' onder aan de nieuwsbrief te klikken. Als alternatief kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] .

Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, behouden we uw e-mailadres alleen om ervoor te zorgen dat u deze e-mails niet langer ontvangt.

d) Ontwikkelaar, klant, leverancier, accountant en team

Met onze diensten heeft u de mogelijkheid om gegevens van derden in te voeren, om derden toegang te verlenen tot uw account, om uw account te verbinden met derden, om uw eigen applicaties aan te bieden aan derden of om toepassingen van derden te gebruiken. Natuurlijk respecteren we de privacy ook met betrekking tot gegevens van derden, waartoe we toegang hebben verkregen via het gebruik van onze dienst via u. Soms kan dit een afzonderlijk contract met u vereisen. Wanneer u denkt dat dit het geval is, neem dan contact met ons op.

Volgens onze Algemene voorwaarden heeft u niet het recht uw inloggegevens te delen met derden en bent u verplicht om uw gegevens zorgvuldig te behandelen. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor de gegevens van derden die u invoert in Debitoor. Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de naleving van de gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen buiten onze website, de Debitoor-app of de diensten die door ons worden geleverd. In dergelijke gevallen bent u - of de derde partij die u toegang heeft verleend tot uw gegevens - zelf verantwoordelijk.


3. Toestemming voor overdracht van gegevens

Indien u ons daartoe opdracht geeft, verzenden wij uw persoonlijke gegevens naar derden (bijvoorbeeld wanneer u een factuur elektronisch verzendt of als u de btw aan de financiële autoriteiten declareert), uitsluitend indien u uw expliciete toestemming heeft gegeven of als er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden vindt niet plaats. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij justitiële autoriteiten eisen dat ze worden verstrekt, en zelfs dan alleen voor zover noodzakelijk is.

Debitoor behoudt zich het recht voor om gegevens te delen binnen hun Groep van Ondernemingen, SumUp SARL, voor zover vereist is om de diensten aan u te leveren. Debitoor kan ook van tijd tot tijd gegevens uitwisselen met een zusterbedrijf, bijvoorbeeld om de facturering van uw account vanuit een andere Debitoor-entiteit toe te staan. De beveiliging van gegevens is te allen tijde verzekerd. Door u aan te melden bij Debitoor, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

U verleent ook expliciete toestemming voor het delen van uw gegevens met eventuele derden om ons in staat te stellen onze dienst aan u te verlenen. We verzekeren u dat we uw gegevens alleen delen met derde partijen waarvan we kunnen waarborgen dat zij uw gegevens handhaven op een voor ons aanvaardbare standaard en de standaard die vereist is krachtens alle wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met name wanneer we uw gegevens delen met territoria buiten de EU / EER of met landen die niet onder de goedgekeurde lijst van de EU-Commissie vallen, waarborgen wij hun normen voor gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid en verzekeren wij dat zij alle gedeelde gegevens op een acceptabele manier handhaven overeenkomstig EU-normen. We zijn verplicht om op verzoek bewijsmateriaal van - of verwijzing naar - de adequate waarborgen te verstrekken, en kunnen dit doen na ontvangst van een aan Debitoor gericht verzoek, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail.

U behoudt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking en / of het delen van uw gegevens in te trekken door ofwel uw account te sluiten, wat onmiddellijk effect heeft, of door contact met ons op te nemen om sluiting van uw account aan te vragen, wat wij zullen doen zodra dit praktisch uitvoerbaar is. Nadat uw relatie met Debitoor is beëindigd, behouden we slechts de minimale gegevens die we nodig hebben om aan alle wettelijke vereisten te voldoen, en slechts voor de minimaal vereiste periode.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u een verzoek tot toegang tot gegevens wilt indienen, kunt u de Functionaris voor de Gegevensbescherming contacteren via [email protected]. Indien u niet tevreden bent, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor gegevensbescherming. Debitoor zal zijn volledige medewerking verlenen aan dergelijk onderzoek en zal ernaar streven alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. De relevante autoriteit voor elk land is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.


4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) wanneer u een pagina bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De cookies slaan informatie op met betrekking tot uw specifieke apparaat. We ontvangen echter geen gedetailleerde kennis over uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient om een ​​aangenamer gebruik van onze diensten te creëren. Daarom gebruiken we zogenaamde sessiecookies om te herkennen of u enkele pagina's van onze website eerder hebt bezocht of dat u al een klantaccount heeft aangemaakt. Ze worden automatisch verwijderd door uw browser zodra ze zijn verlopen.

Voor de gebruiksvriendelijkheid gebruiken we tijdelijke cookies die voor een specifieke tijdsduur op uw apparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, dan zal herkend worden dat u onze website eerder heeft bezocht en welke instellingen en acties u heeft uitgevoerd, zodat u ze niet opnieuw hoeft uit te voeren.

We gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch te volgen, om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie 4.), en om u specifiek op maat gemaakte informatie te tonen (zie 5.). Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, maken deze cookies het ons mogelijk om automatisch te herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht. Na een bepaalde periode worden de cookies automatisch verwijderd.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser zodanig configureren dat er geen cookies worden opgeslagen op uw computer of dat er altijd een waarschuwing verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt.

Houd er echter rekening mee dat het volledig deactiveren van cookies ook kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.


5. Webanalyse

Om onze sites vorm te geven en continu te optimaliseren, gebruiken we verschillende webanalysediensten. Daartoe creëren we anonieme gebruikersprofielen en gebruiken we cookies (zie 4.).

Hieronder kunt u meer informatie vinden over onze webanalysediensten en eventuele deactivatie-opties:

a) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics. Dit is een webanalysedienst van Google Inc. De informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) die via een cookie wordt verzameld, wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-adressen zijn geanonimiseerd, daarom is het niet mogelijk om het aan u toe te wijzen (IP masking). De informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten op te kunnen stellen over de website-activiteiten en om ons meer diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en internet. De gegevens die u tijdens het gebruik van onze diensten heeft ingevoerd worden niet samengevoegd met andere gegevens die op enige andere wijze via Google worden verzameld.

Een overdracht van informatie door Google aan derden wordt alleen uitgevoerd als dit wettelijk verplicht is of als derden de gegevens namens hen verwerken.

Daarnaast gebruiken we Google Optimize. Dit is een webanalysedienst van Google Inc. die is geïntegreerd in Google Analytics. Google Optimize maakt het mogelijk om A / B- en multivariate-testing uit te voeren. Daarbij kunnen we achterhalen welke versie van onze website de voorkeur heeft van de gebruikers. Hier kunt u meer informatie over deze dienst vinden.

U kunt het verzamelen van gegevens via de cookie, evenals de verwerking van gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren hier. Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u de gegevensverzameling van Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken . Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling voorkomt bij het bezoeken van deze website. De opt-out-cookie is alleen geldig in de gebruikte browser en alleen voor onze website en wordt gearchiveerd op uw apparaat. Als u de cookie in uw browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics in Google Analytics help.

Verder gebruiken we Google Cloud Vision-API. De OCR-tool (Optical Character Recognition) dient optische tekenherkenning en maakt de automatische herkenning en analyse van letters en de categorisering van documenten mogelijk. Hier vindt u meer informatie over deze dienst. De optische tekenherkenning op basis van de Cloud Vision-API is essentieel voor het gebruik van onze diensten. Indien u niet wilt dat de Cloud Vision-API wordt gebruikt, dan heeft u de mogelijkheid om uitgaven in te voeren zonder documenten te uploaden. In dit geval kunt u de diensten van Debitoor niet voor de volledige omvang gebruiken.

Hier vindt u meer informatie over gegevensbescherming door Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

b) Mixpanel

Daarnaast gebruiken we Mixpanel. Dit is een webanalysedienst van Mixpanel Inc. De dienst wordt gebruikt om statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze website, de Debitoor-app en de aangeboden services.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming door Mixpanel in hun privacyverklaring.

c) Intercom

Tot slot gebruiken we Intercom van Intercom Inc. om verzoeken van klanten te beheren in het kader van klantenondersteuning.

In dit verband worden de gegevens overgedragen naar Intercom en statistisch geanalyseerd. U vindt meer informatie over de gegevensbescherming van Intercom in hun privacybeleid.


6. Targeting

We gebruiken targeting-technologieën van Google Inc. (bijv. Doubleclick, AdSense, AdWords) op onze website. Met deze technologieën kunnen wij u advertenties tonen op basis van uw individuele interesses. Hiervoor verzamelen en evalueren wij informatie over uw gebruikersgedrag op onze website via het gebruik van cookies.

De informatieverzameling en evaluatie wordt anoniem uitgevoerd en stelt ons niet in staat u te identificeren. Wij brengen deze informatie expliciet niet in verband met uw persoonlijke gegevens. Als u geen gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u dat voorkomen door de relevante cookie-instellingen in uw browser aan te passen.

U kunt de instellingen voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties wijzigen via de instellingen voor advertentiebeheer.

Hier kunt u meer informatie vinden over de regels voor gegevensprivacy met betrekking tot advertenties en Google: Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van Google.


7. Facebook tracking

We gebruiken geen sociale plug-ins van Facebook of andere sociale netwerken. In verband met onze Facebook-advertenties gebruiken we een methode gebaseerd op tracking pixels. Dit is een webanalysedienst van Facebook Ireland Ltd. De informatie wordt gebruikt om conversies bij te houden die afkomstig zijn van het Facebook-platform.

Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd. waarop de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie van toepassing is. We delen geen gegevens die u invoert tijdens het gebruik van onze dienst met Facebook.

Lees Facebook’s pagina over gegevensbescherming om meer informatie te krijgen over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor privacybescherming.


8. Informatie, correctie, blokkering en verwijdering

U heeft een recht op informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij opslaan, en een recht om onjuiste gegevens te corrigeren of te wijzigen, evenals het recht om deze te blokkeren en te verwijderen.

Als Verantwoordelijke (Data Controller) bent u verantwoordelijk voor de inhoud die u publiceert. U heeft het recht om uw gegevens op elk moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen. We kunnen besluiten om de inhoud die door u is gepubliceerd op uw verzoek te verwijderen, maar we behouden ons het recht voor om reeds gepubliceerde inhoud niet te verwijderen of te behouden om te voldoen aan wettelijke vereisten. Voor informatie over uw persoonlijke gegevens, of voor de correctie van verkeerde gegevens, het blokkeren of het verwijderen ervan, en voor verdere vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] .

Bovendien kunt u de gegevens die in uw account zijn opgeslagen bekijken en wijzigen door in te loggen op onze website. U kunt te allen tijde uw gegevens in uw account verwijderen. Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van de relevante optie in uw account. We wijzen u erop dat als u uw gegevens verwijdert, u onze dienst niet volledig of helemaal niet kunt gebruiken.


9. Wijzigingen van deze data privacyverklaring

Deze data privacyverklaring is momenteel van kracht en is voor het laatst bijgewerkt in april 2018.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van de website, de Debitoor-app of een andere Debitoor-dienst of als gevolg van de wijziging van wettelijke of reglementaire vereisten, kan het nodig zijn om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Onze data privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op onze website: https://debitoor.nl/privacy/privacybeleid.

Vragen? Neem contact op.

Email ons op: [email protected]