Debitoor Woordenboek

Boekhoudtermen simpel uitgelegd

Meer dan 150 artikelen voor Bedrijfsoprichters en Ondernemers

  1. Factuur
  2. Uitgave
  3. Boekhouden
  4. Balans
  5. Winst-en-Verliesrekening

Bankkoppeling - Wat is een bankkoppeling?

Een bankkoppeling helpt de banktransacties van een zakelijke bankrekening te koppelen aan posten in de bedrijfsadministratie of boekhouding.

Het bijhouden van een solide, professionele boekhouding is essentieel voor de groei van een bedrijf. Zorg ervoor dat je boekhouding op orde is met Debitoor. Probeer Debitoor nu gratis uit voor 7 dagen.

Het koppelen van banktransacties aan onder andere je facturen en uitgaven is een belangrijk onderdeel van het beheren van je bedrijfsfinanciën.

Zo is het bijvoorbeeld van belang dat je een ontvangen betaling van een klant aan de bijbehorende factuur koppelt. Ten eerste omdat je dan direct kunt zien welke facturen wel of niet betaald zijn en ten tweede om je balans in evenwicht te houden. Je debiteuren post op de balans wordt namelijk verminderd met het ontvangen bedrag van de klant, terwijl je banksaldo (liquide middelen) vermeerderd wordt met hetzelfde bedrag.

Het koppelen van transacties hoeft niet vervelend te zijn. In Debitoor hoef je alleen een bankafschrift te uploaden en de bankkoppeling helpt je de transacties aan de juiste facturen of uitgaven te koppelen. Vervolgens worden je balansposten automatisch bijgewerkt.

Koppel makkelijk je banktransacties aan je facturen

Hoe werkt een bankkoppeling precies?

Op een bankafschrift zullen alle bankbetalingen weergegeven zijn die je van klanten hebt ontvangen. De bedragen van deze betalingen zouden overeen moeten komen met een factuur die door jouw bedrijf is verzonden en in je boekhouding is opgenomen.

Wanneer je een bankafschrift upload, zal de bankkoppeling zoeken naar een overeenkomend factuurbedrag in je administratie en voorstellen om de betaling aan de factuur te koppelen.

Hetzelfde proces vindt plaats voor je uitgaven. Wanneer er een uitgaande betaling op je bankafschrift staat, dan zal de bankkoppeling een uitgave met hetzelfde bedrag in je administratie zoeken om de betaling daaraan te koppelen.

Verschillen tussen je bankafschrift en boekhouding

Het kan voorkomen dat een transactie wel wordt weergegeven op je bankafschrift, maar niet in je boekhouding. Deze openstaande posten kunnen aanduiden dat er misschien onwenselijke verschillen zijn tussen de boekhoudgegevens en het bankafschrift. Het is belangrijk dat deze posten gecontroleerd worden.

Enkele verschillen zijn bijvoorbeeld:

  • Banktransacties met een afwijkend factuurbedrag dan het factuurbedrag in de administratie
  • Geld dat is opgenomen of ontvangen maar niet is opgenomen in de bedrijfsboekhouding (misschien privégebruik)
  • Betalingen gedaan zonder dat het bedrijf daarvan op de hoogte is

Door regelmatig je banktransacties te koppelen, kan het aantal fouten in je boekhouding drastisch verminderen en wordt het gemakkelijker om afwezige inkoop- en verkoopfacturen te vinden.

Een bankkoppeling in Debitoor

Debitoor heeft onlangs een automatische bankkoppeling geïntroduceerd. Dit betekent dat je niet meer elke transactie één voor één hoeft te koppelen. Door je bankafschrift te uploaden, worden alle transacties automatisch ingelezen in Debitoor en gekoppeld aan posten die je al in je boekhouding hebt opgenomen.