Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Winst-en-Verliesrekening

Winst-en-Verliesrekening - Wat is een Winst-en-Verliesrekening?

Een winst- en-verliesrekening is een overzicht om te berekenen of je bedrijf winst heeft gemaakt of verlies heeft geleden over een bepaalde periode. Daarom wordt het ook wel resultatenrekening genoemd; de uitkomst is namelijk je bedrijfsresultaat.

Bekijk met 1 klik je winst-en-verliesrekening in boekhoudprogramma Debitoor. Probeer Debitoor nu gratis uit voor 7 dagen.

Waarom is een winst-en-verliesrekening belangrijk?

Een winst-en-verliesrekening bestaat uit de opbrengsten en kosten van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal een kwartaal of boekjaar. Het laat duidelijk zien wat er van je opbrengsten aan winst overblijft nadat je alle kosten en belastingen er vanaf hebt getrokken. Daarom is het een belangrijk onderdeel van je boekhouding.

Vanzelfsprekend is de berekening van de nettowinst of verlies voor een ondernemer ontzettend belangrijke informatie om te kijken of je bedrijf succesvol is. Het geeft inzicht in hoe je kosten zich verhouden tot je omzet en waar eventueel verbetering mogelijk is.

Voor non-profit organisaties die geen winst proberen te maken, kan de winst-en-verliesrekening ook transparantie van de organisatie geven aan derden. Dit kan van belang zijn voor bijvoorbeeld donateurs.

Is een winst-en-verliesrekening verplicht?

Voor de meeste bedrijven is een winst-en-verliesrekening een verplicht onderdeel van de jaarrekening die voor elk boekjaar gedeponeerd moet worden bij de Kamer van Koophandel. Maar zelfs als dit niet verplicht is voor jouw specifieke bedrijf, is het alsnog een belangrijk middel om de financiële gezondheid van je bedrijf te checken.

Daarnaast is de winst-en-verliesrekening samen met de balans van je bedrijf een verplicht onderdeel van je persoonlijke Aangifte Inkomstenbelasting.

Wat staat er op een Winst-en-verliesrekening?

Een winst-en-verliesrekening wordt meestal verticaal opgesteld.

Bekijk je Winst-en-verliesrekening in Debitoor Bovenaan worden altijd de opbrengsten of omzet getoond. Vervolgens worden daar als eerste de directe inkoopkosten vanaf getrokken. Hiermee kom je op de brutowinst uit.

Vervolgens trek je van de brutowinst al je indirecte kosten af. Dit zijn alle andere kosten die je moet maken om je bedrijf te runnen, bijvoorbeeld personeelskosten, marketingkosten, huurkosten, afschrijvingen etc. Dit is je bedrijfsresultaat.

Je bedrijfsresultaat wordt vervolgens verminderd met financieringskosten en andere bijzondere baten of lasten. Dit zijn posten die niet regelmatig voorkomen tijdens je bedrijfsoperatie maar wel gevolgen kunnen hebben voor je winst, zoals betaalde rente, verzekeringsuitkeringen, kapitaalvernietiging door natuurrampen etc.

Nu heb je de nettowinst voor belastingen berekend. Het allerlaatste dat er nog vanaf getrokken moet worden zijn de belastingen.

Je nettowinst na belastingen is het eindsaldo van je Winst-en-verliesrekening.

Automatisch een winst-en-verliesrekening opstellen in Debitoor

Lijkt het je ingewikkeld om zelf een winst-en-verliesrekening op te stellen? Dat begrijpen we heel goed. Gelukkig helpt Debitoor je door automatisch een winst-en-verliesrekening te maken op basis van alle facturen en uitgaven in je account. Wij filteren automatisch welke bedragen erin moeten komen te staan en welke niet.

Bekijk hieronder een voorbeeld van een winst-en-verliesrekening in Debitoor.

Bekijk het Winst-en-verliesrekening voorbeeld in Debitoor

Je kunt zelf de periode kiezen en het ook als PDF downloaden en aan je jaarrekening toevoegen of aan je boekhouder geven.

Ook je balans en btw-aangifte worden automatisch opgesteld. Zo heb je alle belangrijke rapporten altijd bij de hand.