Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Nettowinst

Nettowinst – Wat is nettowinst?

Als ondernemer is het belangrijk dat je een goed en duidelijk overzicht hebt, van de stand van zaken binnen je bedrijf. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, is het belangrijk dat je je nettowinst uit kunt rekenen.

Zorg dat je aan het eind van het boekjaar je nettowinst gemakkelijk kunt berekenen door overzichtelijk al je uitgaven bij te houden.

De nettowinst is een veelzeggend en is gemakkelijk te berekenen, het is de brutowinst minus alle bedrijfskosten, maar voordat je de nettowinst kunt uitrekenen, moet je eerst zorgen dat je over een aantal andere cijfers beschikt.

Rekenvoorbeeld: De startup Pro Chips heef net haar eerste boekjaar afgerond, het gaat om een kleine eenmanszaak die computerchips inkoopt in China en deze vervolgens in Nederland verkoopt aan reparatiebedrijven van elektrische apparaten. Het bedrijf heeft een uitzonderlijk goede start doorgemaakt in het eerste jaar en dat is mede te danken aan het grote netwerk van eigenaar Jan in China. Jan wil nu graag zijn succes concreet maken door de nettowinst uit te rekenen.

Pro Chips heeft in totaal 1.741 Chips verkocht met een waarde van €47,- per stuk, De Chips zijn voor €33,- per stuk vanuit China naar Nederland geïmporteerd. Daarnaast heeft Pro Chips €621,- aan de website uitgegeven, voor €3.260,- een bestelbusje gekocht en Pro Chips heeft voor €229,- aan kantoorartikelen ingekocht. De totale bedrijfskosten komen uit op €4.110,-

Hoe bereken je de nettowinst?

Voordat je je nettowinst kunt uitrekenen moet je eerst een aantal gegevens berekenen, dat kun je gemakkelijk doen door het volgende stappenplan te doorlopen:

  1. Bereken je omzet: Je omzet is het bedrag in geld dat jouw bedrijf binnenstroomt door de verkoop van producten of diensten. Je kunt gemakkelijk je omzet berekenen door de afzet (dat is het aantal verkochte producten) te vermenigvuldigen met de verkoopprijs.

Omzet = Afzet X Verkoopprijs

Jan rekent zijn omzet uit door het aantal verkochte chips te vermenigvuldigen met de verkoopprijs:

Omzet = 1.741 X 47 = €81.827,-

  1. Bereken de inkoopwaarde van je omzet: Zoals je omzet het bedrag is dat je binnenkrijgt door de verkoop van je producten, zo is de inkoopwaarde van je omzet het bedrag dat je hebt uitgegeven bij de inkoop van die producten. Je berekent deze inkoopwaarde door de afzet met de inkoopprijs te vermenigvuldigen.

Inkoopwaarde van de omzet = Afzet X Inkoopprijs

Nu berekent Jan de inkoopwaarde van zijn omzet:

Inkoopwaarde van de omzet = 1.741 X 33 = €57.453,-

  1. Bereken de brutowinst: Nu kunnen we de brutowinst uit rekenen, hiervoor gebruiken we de gegevens die we in de voorgaande punten berekend hebben, namelijk de omzet uit punt 1. en de inkoopwaarde van de omzet uit punt 2. We berekenen de brutowinst door de inkoopwaarde van de omzet af te trekken van de omzet. We houden dus het bedrag over dat aan de producten is verdiend.

Brutowinst = Omzet − Inkoopwaarde van de omzet

Nu kan Jan de Brutowinst berekenen met de resultaten uit de vorige twee stappen:

Brutowinst = 81.827 − 57.453 = €24.374,-

  1. Bereken de nettowinst: Nu zijn we klaar om de nettowinst uit te rekenen. Dat is de winst die overblijft, nadat je alle bedrijfskosten van de brutowinst hebt afgetrokken. Dit is een belangrijk getal omdat je na het berekenen van de nettowinst precies weet wat je overhoudt.

Nettowinst = Brutowinst − Alle bedrijfskosten

Nu kan Jan de nettowinst uitrekenen door alle bedrijfskosten van de brutowinst af te trekken:

Nettowinst = 24.374 − 4.110 = €20.264,-

Hoe bereken je winstmarges?

Als je wilt weten hoeveel winst je gemaakt hebt in verhouding tot de omzet, kun je een winstmarge uitrekenen, je kunt zowel je brutowinstmarge berekenen door de brutowinst te gebruiken of je nettowinstmarge door de nettowinst te gebruiken. Als je je brutowinstmarge berekent laat je uiteraard de bedrijfskosten buiten beschouwing, terwijl de nettowinstmarge juist een goed totaalbeeld geeft over hoeveel winst je maakt, in verhouding met de hoeveelheid geld die je geïnvesteerd hebt. Je berekent je winstmarge door de totale winst te delen door de totale omzet en te vermenigvuldigen met 100%.

Brutowinstmarge = Brutowinst / Totale omzet X 100%
Nettowinstmarge = Nettowinst / Totale omzet X 100%

Tot slot wil jan zijn winstmarges uitrekenen door de brutowinst, nettowinst en omzet te gebruiken die hij in de vorige stappen uitgerekend heeft:

Brutowinstmarge = 24.374 / 81.827 X 100 = 29,79%

Nettowinstmarge = 20.264 / 81.827 X 100 = 24,76%

Nu Jan deze berekeningen heeft gedaan, kan hij met een tevreden gevoel terugkijken op zijn eerste jaar en kan hij doelen stellen voor het komende jaar. Ook verwerkt Jan de nettowinst als laatste kopje in zijn winst-en-Verliesrekening.