Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Activa

Activa - Wat zijn activa?

Activa zijn alle bezittingen van een bedrijf of persoon die uitgedrukt kunnen worden in een geldwaarde. Je vindt deze boekhoudkundige term op de balans en de winst-en-verliesrekening.

Houd je activa bij met een cloud-based boekhoudprogramma zoals Debitoor. Probeer Debitoor gratis voor 7 dagen.

Binnen je bedrijf zijn je activa vaak de dingen waar je in geïnvesteerd hebt of bedragen die je nog tegoed hebt van anderen. Kort gezegd moeten ze inkomsten kunnen opleveren voor je bedrijf.

Activa kunnen in veel verschillende vormen in je bedrijf voorkomen. Ze worden daarom gesplitst in vaste en vlottende activa.

Wat zijn vaste activa?

Vaste activa zijn bezittingen die meestal bijdragen aan de uitvoering van je bedrijf en die langer dan 1 jaar aan je bedrijf zijn verbonden. Ze zijn dus niet bedoeld om verkocht te worden of maar 1 bedrijfsproces mee te gaan. Je kunt de vaste activa onderverdelen in drie groepen:

Immateriële vaste activa

Het gaat hierbij om bezittingen die niet tastbaar zijn, maar toch een belangrijke waarde hebben voor het functioneren van je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Patenten/Octrooien
 • Ontwikkelingskosten
 • Vergunningen/Licenties
 • Goodwill

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn tastbare bezittingen die eigendom zijn van je bedrijf en langdurig gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gebouwen/bedrijfspanden
 • Machines/Apparatuur
 • Transportmiddelen
 • Computers

Financiële vaste activa

Bij financiële vaste activa gaat het vaak om jouw deelneming in andere bedrijven. Dit moet je niet verwarren met liquide middelen (het saldo van je kas- en bankrekeningen). Voorbeelden van financiële activa zijn:

 • Langlopende leningen die je uit hebt staan bij derden
 • Langlopende aandelen in een ander bedrijf of dochteronderneming

Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar of maar één bedrijfsproces meegaan en snel omgezet kunnen worden in geld. Vaak veranderen deze posten zelfs dagelijks. Je moet hierbij denken aan:

 • Voorraden
 • Grondstoffen die je ingekocht hebt
 • Vorderingen; bedragen die je nog tegoed hebt van klanten die je facturen nog niet betaald hebben (debiteuren)
 • Liquide middelen; het saldo van je kas- en bankrekeningen op dat moment

Afschrijven van activa

Vaak zijn vaste activa grotere investeringen die meerdere jaren meegaan in je bedrijf, zoals een bedrijfspand of machines. Wanneer je een grote aankoop in één keer zou opnemen in je boekhouding, zou dat van grote invloed zijn op de winst van dat specifieke jaar terwijl je van plan bent de aankoop meerdere jaren te gebruiken.

Daarom kun je deze activa beter afschrijven over meerdere jaren. Dit houdt in dat de kosten verdeeld worden over de hele gebruiksduur van de aankoop. Je kunt dit aan de hand van verschillende methodes doen, de bekendste is de lineaire methode. Op deze manier kun je ook rekening houden met de slijtage en waardevermindering van je aankoop.

Activa op de Balans

De balans wordt altijd opgemaakt uit je bezittingen, eigen vermogen en schulden. Activa ofwel je bezittingen worden altijd aan de debetzijde van de balans opgenomen. Op de balans worden alleen activa opgenomen die kunnen worden uitgedrukt in een geldwaarde. Heb je een bezitting waarbij dit niet mogelijk is, dan moet deze buiten de balans blijven.

Bekijk je activa op de balans

Tegenover de activa staan de passiva aan de creditzijde, die bestaan uit het eigen vermogen en de schulden. De waarde van de passiva moet op de balans exact gelijk zijn aan die van de activa. Met een balans kun je snel kijken hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van je bedrijf in een bepaalde periode.

Je activa in Debitoor

Het is heel makkelijk om je activa te registreren in Debitoor. Je kunt verschillende categorieën kiezen om een uitgave of aankoop onder te registreren en Debitoor plaatst het automatisch op de juiste plek op je balans.

Lineaire afschrijving van je vaste activa is ook mogelijk in Debitoor. Wanneer je de categorieën Immateriële of Materiële Vaste Activa kiest, zie je velden verschijnen waarin je de levensduur en restwaarde van de aankoop in kunt vullen.

Log in

Debitoor is nu SumUp!

De Debitoor-app bestaat niet meer. Maar als u op zoek bent naar een totaaloplossing voor facturering, dan bent u bij SumUp aan het juiste adres. SumUp is meer dan alleen factureringssoftware. We bieden tal van ingebouwde hulpprogramma's waarmee u uw bedrijf snel en efficiënt kunt runen. Open een Bedrijfsrekening met een gratis Mastercard, bouw een webwinkel, accepteer veel verschillende fysieke betalingen en betalingen op afstand, en nog veel meer. Stroomlijn vandaag nog uw facturen, betalingen en rekeningen!

SumUp bezoeken

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.