Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Goodwill

Goodwill - Wat is goodwill?

Goodwill is een term die gebruikt wordt om de niet-tastbare waarde van een bedrijf te bepalen, dat is dus de waarde die niet als activa of passiva aangemerkt kan worden.

Overweeg je een onderneming te kopen? Of een samenwerking met een andere onderneming te starten? Zorg dat je weet, hoe je de jaarrekening leest.

Het komt vaak voor dat bij een overname meer betaald wordt dan de daadwerkelijke waarde van het bedrijf, dit extra bedrag is de goodwill.

Waarom is goodwill belangrijk?

Een bedrijf bestaat natuurlijk voor een groot deel uit materiele bezittingen en haar financiën, bij de waardebepaling wegen deze onderdelen dan ook zwaar mee. Maar eigenlijk is een bedrijf toch veel meer dan alleen haar bezittingen? Zo heeft het misschien veel tijd en geld gekost om de productieprocessen te optimaliseren en om een merknaam op te bouwen.

Om deze reden betalen kopers van bedrijven goodwill, het is een soort ontastbare extra waarde die een bedrijf door de jaren opgebouwd heeft. Goodwill gaat niet over contracten, auteursrechten, aangezien dit goederen zijn die verhandeld kunnen worden en een concrete waarde hebben.

Hoe bereken je goodwill?

Goodwill klinkt tot nu toe misschien wat wollig, maar er zijn concrete methoden om de goodwill te berekenen.

Een veelgebruikte methode om de goodwill uit te rekenen is door de overwinst uit te rekenen. Men begint bij deze methode met de rentabiliteit van de afgelopen 3 jaar. De winst over deze 3 jaar wordt vervolgens gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten waarna het salaris dat de ondernemer zichzelf uitkeert wordt afgetrokken samen met de rente op het eigen vermogen. Het bedrag dat uit deze berekening komt is de overwinst. De overwinst wordt tot slot vermenigvuldigd met een bepaalde factor, deze factor is afhankelijk van verschillende variabelen zoals de branche, locatie en reputatie van het bedrijf, meestal ligt deze factor ergens tussen de 2 en 6.

Negatieve goodwill

Als we over goodwill spreken, doelen we meestal op positieve goodwill, maar er bestaan ook situaties waarin er negatieve goodwill of badwill van de marktwaarde van een onderneming wordt afgetrokken.

Denk aan een bedrijf dat imagoschade heeft opgelopen of rechtszaken heeft lopen. Een potentiele koper zal in deze situatie een negatieve goodwill willen betalen en krijgt daardoor dus korting op de overnameprijs.