Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Jaarrekening

Jaarrekening - Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel overzicht van een boekjaar dat door veel bedrijven jaarlijks gedeponeerd moet worden bij de Kamer van Koophandel.

Zorg er met Debitoor voor dat je je boekhouding op orde hebt om je jaarrekening op te kunnen stellen. Probeer Debitoor 7 dagen gratis.

Je jaarrekening moet overeenkomen met je boekhouding en wat je bij de Belastingdienst hebt opgegeven. Het is kort gezegd je financiële verantwoording van het afgelopen jaar. Je kunt zo goed zien hoe je bedrijf ervoor staat ten opzichte van bijvoorbeeld voorgaande jaren of je concurrentie. Ook komt het vaak van pas bij het zoeken van financiering of het binnenhalen van opdrachten.

Waar bestaat een jaarrekening uit?

Naast de algemene gegevens van je bedrijf, zijn er drie onderdelen die in ieder geval in je jaarrekening opgenomen moeten worden:

 • Balans - een overzicht van je bezittingen, eigen vermogen en schulden (meestal op 31 december van het afgelopen boekjaar)
 • Winst-en-verliesrekening - de berekening van je nettowinst of verlies van het afgelopen boekjaar
 • Toelichting op bovenstaande financiële overzichten

Voor grotere bedrijven (met een omzet van meer dan €12 miljoen, meer dan 50 werknemers en meer dan €6 miljoen aan bezittingen) gelden er extra vereisten zoals een bestuursverslag of accountantsverklaring. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Kamer van Koophandel.

Ben je verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de KvK?

Bijna alle bedrijven stellen standaard een balans en winst-en-verliesrekening op voor de Belastingdienst en voor hun eigen administratie. Het is echter niet voor alle bedrijven verplicht ook een jaarrekening met beide overzichten te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Met het deponeren bij de KvK wordt bepaalde informatie van je jaarrekening openbaar gemaakt. Hoe groter je bedrijf, hoe meer informatie wordt vrijgegeven.

De volgende rechtsvormen zijn bijvoorbeeld wel verplicht jaarlijks te deponeren:

 • BV’s
 • NV’s
 • Coöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Verenigingen en stichtingen met in 2 opeenvolgende boekjaren meer dan €6 miljoen omzet.

Eenmanszaken zijn dus niet verplicht om hun jaarrekening te deponeren.

Wanneer moet je je jaarrekening deponeren?

De uiterste termijn voor het deponeren van de jaarrekening is in beginsel 12 maanden na afloop van het boekjaar. Na vaststelling van de jaarrekening moet deze binnen 8 dagen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Lukt dit niet, dan kan er een voorlopige jaarrekening gedeponeerd worden.

Er kunnen specifieke termijnen gelden voor verschillende rechtspersonen. Voor BV’s geldt bijvoorbeeld dat:

 • Het bestuur uiterlijk 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening voor moet leggen aan de aandeelhouders
 • De aandeelhouders mogen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel geven in bijzondere omstandigheden
 • De aandeelhouders krijgen vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening

Wanneer je verplicht bent je jaarrekening te deponeren, maar je dit niet op tijd hebt gedaan, dan geldt dit als een strafbaar economisch delict. Het Openbaar Ministerie kan je dan een geldboete geven of een rechtszaak aanspannen. Zorg er dus voor dat je op tijd je jaarrekening deponeert!

Hoe kun je je jaarrekening deponeren?

De meeste verplichte bedrijven kunnen hun jaarrekening alleen digitaal deponeren bij de KvK met Standard Business Reporting (SBR). Dit is een standaardmethode die ook door andere organisaties gebruikt wordt, zoals de Belastingdienst, Centraal Bureau voor Statistiek en verschillende banken.

Alleen grote bedrijven en een paar uitzonderingsgevallen hebben op dit moment nog de mogelijkheid om hun jaarrekening op papier te deponeren. Valt je bedrijf onder de klasse Micro of Klein? Dan kun je het zelf doen met de online service van de Kamer van Koophandel.

Je jaarrekening en Debitoor

Je kunt je balans en winst-en-verliesrekening heel eenvoudig opstellen in boekhoudprogramma Debitoor. Debitoor helpt je de juiste bedragen onder de juiste posten te boeken en werkt de bedragen van je facturen, uitgaven en btw automatisch bij in je financiële rapporten. Het biedt je alle tools om binnen no-time je jaarrekening klaar te hebben om te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Deponeer je jaarrekening met je balans en winst-en-verliesrekening bij de KvK met Debitoor