Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Boekjaar

Boekjaar – Wat is een boekjaar?

Een boekjaar, ook wel fiscaal jaar genoemd is de periode waarover de boekhouding wordt bijgehouden. Normaal gesproken loopt deze periode van 1 januari tot en met 31 december, maar een bedrijf kan ook kiezen een alternatief boekjaar te handhaven, we spreken dan van een gebroken boekjaar. Een gebroken boekjaar mag maximaal 24 maanden en minimaal 1 dag duren.

Is jouw eerste boekjaar? Zorg dat je op de hoogte bent van alle elementen die je in je boekhouding moet opnemen.

Het afsluiten van het boekjaar is voor ondernemers een goed moment om terug te kijken op de resultaten van het afgelopen jaar en eventuele feedback om te zetten tot een plan voor het volgende jaar.

Wanneer kun je van een gebroken boekjaar gebruik maken?

Het is voor de meeste ondernemingen aan te raden het normale boekjaar aan te houden, echter kan het voor sommige organisaties handig zijn een gebroken boekjaar aan te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sportorganisatie die haar boekhouding per seizoen bijhoudt, of een universiteit waarvan het boekjaar de schooljaren aanhoudt.

Verlengd boekjaar

Als je midden in het jaar met je onderneming start, kun je voor een verlengd boekjaar kiezen. Dit houdt in dat je het einde van je boekjaar doorschuift naar het eind van het volgende jaar.

Je start bijvoorbeeld je aannemersbedrijf in oktober 2019, dan kun je je boekjaar verlengen, zodat het einde van je eerste boekjaar in december 2020 valt, op deze manier stel je dus een jaarrekening minder op.

Er is echter één nadeel bij het gebruik van een verlengd boekjaar, namelijk dat eventuele veranderingen in het belastingtarief van het volgende jaar van toepassing zijn op alle inkomsten van het gehele boekjaar, ook al zijn dit inkomsten uit het vorige jaar.

In het voorgaande voorbeeld zou de nieuwe aannemer bij een belastingverhoging van 5%, dus ook 5% meer belasting afdragen over de inkomsten uit 2019. Uiteraard kan dit ook in je voordeel uitpakken wanneer het om een belastingverlaging gaat.

Hoe sluit je het boekjaar af?

Allereerst moet je er aan het eind van je boekjaar voor zorgen dat alle gegevens correct en compleet zijn, zijn bijvoorbeeld alle facturen ingeboekt en zijn alle banktransacties verwerkt? Het is ook belangrijk dat je al je uren registreert voor jezelf en voor je personeel als daar sprake van is. Als je personeel in dienst hebt ben je ook verplicht om jaaropgaven voor je personeel op te stellen.

Als alle gegevens compleet zijn kun je beginnen met het opstellen van de jaarrekening.

Een jaarrekening bestaat uit:

Afhankelijk van je rechtsvorm is het mogelijk dat je verplicht bent de jaarrekening bij de KvK te deponeren, het deponeren van de jaarrekening moet uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar en 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening gebeuren.

Boekjaar bij Debitoor

Als je gedurende het boekjaar je boekhouding consequent bijhoudt, bespaar je aan het eind van het jaar veel werk en stress. Met Debitoor houd je gemakkelijk al je transacties bij waardoor je aan het eind van het boekjaar al je gegevens in één duidelijk overzicht hebt en alles in je jaarrekening kunt verwerken of aan je accountant door kunt geven. Je kunt ook gebruik maken van de Debitoor app waarmee je ook onderweg je transacties bij kunt houden.