Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Passiva

Passiva - Wat zijn passiva?

Passiva zijn het eigen vermogen en de schulden van een bedrijf of persoon. Ze laten zien hoe een bedrijf of persoon gefinancierd is. Je vindt deze boekhoudkundige term op de balans en de winst-en-verliesrekening.

Zie in één oogopslag je passiva in een cloud-based boekhoudprogramma als Debitoor. Probeer Debitoor gratis voor 7 dagen.

Binnen je bedrijf zijn de passiva de middelen waarmee je je bezittingen betaald hebt. In de praktijk komt dat neer op het geld dat je zelf geïnvesteerd hebt in je bedrijf en het geleende geld van derden, oftewel je schulden.

Wat is je Eigen Vermogen?

Je eigen vermogen is het geld dat je zelf in je bedrijf hebt geïnvesteerd. Je eigen vermogen valt onder de passiva omdat het technisch wordt gezien als een schuld van het bedrijf aan jou als eigenaar. Om te zien hoeveel je eigen vermogen bedraagt bereken je:

Bezittingen - Schulden

Het eigen vermogen is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Het laat zien in hoeverre je bedrijf aan financiële verplichtingen kan voldoen, onafhankelijk van het geleende vermogen.

Je eigen vermogen kan ook dalen doordat je bijvoorbeeld geld vanuit je bedrijf aan jezelf uitkeert of omdat je vorig jaar verlies hebt geleden en dat opvangt met je eigen vermogen.

Voorbeelden van posten die onder het eigen vermogen vallen zijn:

 • Privé kapitaalstortingen (positief) of opnames (negatief)
 • Overgedragen resultaat van vorig jaar (positief of negatief)
 • Reserves; winst die je in je bedrijf houdt om mee te investeren of om een buffer op te bouwen

Wat zijn je Schulden?

Onder je schulden vallen alle bedragen die je aan anderen verschuldigd bent, daarom ook wel vreemd vermogen genoemd. Je schulden kun je onderscheiden in kortlopend en langlopend vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen

De naam zegt het eigenlijk al. Het gaat hierbij om schulden die een looptijd hebben van korter dan 1 jaar. Je verwacht deze schulden dus snel terug te betalen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Handelsschulden (crediteuren), wanneer je nog facturen van derden moet betalen
 • Rood staan bij de bank of korte bankleningen
 • Betalingen (van de btw) aan de Belastingdienst

Lang vreemd vermogen

Langlopend vreemd vermogen zijn schulden met een terugbetalingstijd van langer dan 1 jaar. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De hypotheek op je bedrijfspand
 • Leningen bij banken of andere kredietverstrekkers
 • Onderhandse leningen bij bekenden

Voorzieningen

Voorzieningen zijn een bijzonder soort vreemd vermogen omdat ze vooruitkijken op toekomstig verlies of schulden aan derden die met zekerheid te verwachten zijn. Je kunt periodiek alvast bedragen van je winst afhalen en naar het Voorzieningen-“potje” boeken om deze kosten over meerdere periodes te kunnen verspreiden.

Belangrijke voorbeelden van kosten waarvoor Voorzieningen worden gebruikt:

 • Groot onderhoud aan gebouwen of machines
 • Garantie/schadeclaims (voor bijv. defecte producten)
 • Reorganisatiekosten

Wanneer de kosten daadwerkelijk gemaakt worden, dan zal de Voorzieningen post weer afnemen.

Passiva op de Balans

De balans wordt altijd opgemaakt uit je bezittingen, eigen vermogen en schulden. Passiva ofwel je eigen vermogen en schulden worden altijd aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Zet je passiva makkelijk op je balans

Tegenover de passiva staan de activa aan de debetzijde, die bestaan uit je bezittingen. De waarde van de passiva moet op de balans exact gelijk zijn aan die van de activa. Met een balans kun je snel kijken hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van je bedrijf in een bepaalde periode.

Passiva in Debitoor

Het is in Debitoor heel makkelijk om je passiva in te vullen in je balans. Je gaat simpelweg naar Rapporten > Balans en klikt op het bedrag van de passiva-post die je handmatig aan wilt passen. Wijzig het bedrag en vergeet niet op Opslaan te klikken. Klaar is kees!