Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Eigen vermogen

Eigen vermogen - Wat is het eigen vermogen?

Het eigen vermogen (EV) is het verschil tussen alle bezittingen en schulden die een onderneming heeft. Het eigen vermogen is vooral van belang voor vennootschappen en is voor eenmanszaken minder relevant, het eigen vermogen kan namelijk gezien worden als een schuld van de onderneming aan haar eigenaren.

Het EV is een goede indicator van de gezondheid van je onderneming, het laat namelijk zien in hoeverre het bedrijf aan financiële verplichtingen kan voldoen, onafhankelijk van het geleende vermogen.

Zorg dat je het eigen vermogen van je onderneming goed berekent en op je balans verwerkt. Volg deze tips om effectief met je accountant samen te werken.

Er wordt wel eens gedacht dat dat het eigen vermogen hetzelfde is als de marktwaarde van een onderneming maar dat is niet waar, hoewel een toename of afname van het eigen vermogen wel invloed heeft op de marktwaarde.

Waarom neemt het eigen vermogen toe of af?

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de hoogte van het eigen vermogen.

Toenames van het eigen vermogen worden veroorzaakt door:

  • Winst
  • Kapitaalstortingen en privétoevoegingen

Afnames van het eigen vermogen worden veroorzaakt door:

  • Verlies lijden
  • Dividend uitkeren
  • Afschrijvingen op goederen
  • Kapitaalterugstortingen en privé onttrekkingen

Hoe bereken je het eigen vermogen?

Het eigen vermogen vormt een post op de balans, daarom is het als ondernemer van belang dat je weet hoe je het EV uitrekent, gelukkig is het niet moeilijk om je eigen vermogen uit te rekenen. Het eigen vermogen bestaat uit het verschil tussen de bezittingen en de schulden:

Eigen vermogen = Bezittingen − Schulden

We duiden de bezittingen ook wel als activa aan en de schulden worden ook wel vreemd vermogen genoemd.

Hoe verwerk je het eigen vermogen op je balans?

Nu volgt aan de hand van een voorbeeld uitleg over hoe je het eigen vermogen in de praktijk uit kunt rekenen met de gegevens die je al op de balans hebt:

Bereken het eigen vermogen met behulp van de gegevens in de balans Zoals je misschien al ziet klopt deze balans nog niet, het bedrag aan de creditzijde moet namelijk altijd gelijk zijn met het bedrag aan de debetzijde, dit komt omdat het eigen vermogen nog niet is berekend.

We kunnen nu met de informatie uit de balans het eigen vermogen berekenen. Dit doen we door het totaal aan de creditzijde van het totaal debetzijde af te trekken:

Eigen vermogen = €26.679,89 − €18.689‬ = €7.990,89

Wanneer je het eigen vermogen invult op de balans, zul je zien dat de totaalbedragen van de debet en creditzijde weer gelijk zijn.