Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Rentabiliteit

Rentabiliteit - Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit is een financieel ratio dat de verhouding tussen de winst die een onderneming maakt en het vermogen van die onderneming aangeeft.

Wil jij je rentabiliteit uitrekenen? Dan heb je eerst een winst -en verliesrekening nodig.

Het kan voor jezelf interessant zijn om je rentabiliteit te berekenen zodat je een beeld hebt van hoe efficiënt je onderneming functioneert, maar verschillende belanghebbenden kunnen ook interesse tonen in de rentabiliteit van een bedrijf:

  • Kredietverstrekkers zoals een bank zullen in de rentabiliteit geïnteresseerd zijn om te bepalen of zij een lening aan een bedrijf willen verstrekken en wat de hoogte van die lening zal zijn.
  • Een leverancier kan aan de hand van de rentabiliteit een inschatting maken of de onderneming op tijd voor goederen of diensten kan betalen.
  • Tot slot zullen beleggers ook zeer geïnteresseerd zijn in de rentabiliteit, winstgevendheid is voor een belegger immers een uitstekende indicator van een gezonde onderneming.

Hoe bereken je de rentabiliteit?

Er zijn een aantal vormen van rentabiliteit die elk op een andere manier berekend worden, we zullen deze vormen hier elk kort toelichten en aan de hand van een voorbeeld van bakker jan laten zien hoe de rentabiliteit berekend kan worden.

Bakker jan wil graag zijn rentabiliteit uitrekenen en heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:

Nettowinst €16.452
Eigen vermogen begin 2019 €2.015
Eigen vermogen eind 2019 €2.714
Vreemd vermogen €75.000
Betaalde belasting €2.520
Betaalde rente €960

Rentabiliteit totaal vermogen

Een veelgebruikte vorm van rentabiliteit is die van het totaal vermogen. Door op deze manier de rentabiliteit te berekenen creëer je een beeld van hoe de gemaakte winst in verhouding staat tot het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Als een onderneming besluit meer vreemd vermogen aan te trekken verhoogt zij haar financieel risico, maar ook de rentabiliteit die met het eigen vermogen behaald wordt.

Rentabiliteit totaal vermogen = (nettowinst + rente + belasting) / (eigen vermogen + vreemd vermogen) × 100%

Jan berekent de rentabiliteit van het totaal vermogen als volgt: (16.452 + 960 + 2.520 = 19.932) / (2.714 + 75.000 = 77.520) × 100 = 26%

Rentabiliteit eigen vermogen

Als je wilt weten hoeveel winst je maakt in verhouding tot je eigen vermogen bereken je de rentabiliteit van het eigen vermogen.

Rentabiliteit eigen vermogen = nettowinst / gemiddeld eigen vermogen × 100%

Jan berekent de rentabiliteit van het eigen vermogen als volgt: (16.452) / (2.015 + 2.714 / 2 = 2.364,5) × 100% = 697%

Rentabiliteit vreemd vermogen

Tot slot kun je de rentabiliteit met betrekking tot het vreemd vermogen berekenen.

Rentabiliteit vreemd vermogen = rente / vreemd vermogen × 100%

Jan berekent de rentabiliteit van het vreemd vermogen als volgt: 960 / 75.000 × 100% = 1.28%