Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Financiële ratio's

Financiële ratio's - Wat zijn financiële ratio's?

Financiële ratio's zijn getallen die de verhouding tussen bepaalde financiële gegevens aanduiden, ze vormen een belangrijke indicatie van de gezondheid van een bedrijf.

Ben jij net begonnen met je financiële administratie? Lees hier wat een jaarrekening is.

Het is ten eerste voor jezelf belangrijk inzicht te krijgen in je financiële ratio's zodat je een indruk krijgt van hoe je onderneming ervoor staat. Verder zijn Financiële ratio's erg relevant voor investeerders wanneer zij overwegen in een onderneming te investeren.

Welke financiële ratio's zijn er?

Er zijn een aantal verschillende financiële ratio's die elk een ander aspect van de gezondheid van een onderneming belichten. Dit zijn de belangrijkste ratio's:

  • Liquiditeit geeft aan in welke mate een bedrijf in staat is haar lopende schulden af te lossen.
  • Solvabiliteit geeft aan in welke mate een bedrijf in staat is aan alle verplichtingen te voldoen.
  • Rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen de winst van een onderneming en het vermogen dat dat inkomen gegenereerd heeft.

Financiële ratio's

Als je Debitoor gebruikt als boekhoud-en facturatieprogramma worden je balans en winst-en verliesrekening automatisch gegenereerd. Zodoende heb je altijd up to date gegevens die nodig zijn de financiële ratio's te berekenen.