Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Solvabiliteit

Solvabiliteit - Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is een financieel ratio, dat aangeeft in welke mate een onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit wordt veelal gezien als een belangrijke indicatie van de gezondheid van een onderneming.

Wil je weten wat je solvabiliteit is, maar moet je je balans nog opmaken? Lees hier meer over de balans.

Solvabiliteit is in principe de verhouding tussen het eigen vermogen of de totale activa en het vreemde vermogen van je onderneming. Je kunt dus aan dit ratio afleiden in hoeverre een onderneming in staat is haar schulden af te lossen.

Waarom is de solvabiliteit van belang?

Solvabiliteit lijkt enigszins op liquiditeit, het zijn dan ook beide financiële ratio's, het verschil is echter dat solvabiliteit betrekking heeft op het totaal vreemd vermogen, terwijl liquiditeit over het kort vreemd vermogen gaat.

Er zijn verschillende redenen waarom belanghebbenden willen weten wat de solvabiliteit is:

  • De onderneming kan zelf in de solvabiliteit geïnteresseerd zijn om een inschatting te maken van de gezondheid van de onderneming.

  • Een financier zoals bijvoorbeeld een bank kan aan de hand van de solvabiliteit het verstrekken van een lening overwegen.

  • Beleggers hebben interesse in de solvabiliteit van een onderneming omdat ze willen weten of de onderneming op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Hoe bereken je solvabiliteit?

Er zijn verschillende manieren waarop je de solvabiliteit van een onderneming kunt berekenen, die we elk kort zullen toelichten en vervolgens laten we aan de hand van het voorbeeld van bakker Jan zien hoe de berekening er in de praktijk uitziet.

Voorbeeld: Bakker Jan wil in verband met het afbetalen van zijn banklening zijn solvabiliteit berekenen. Hij rondt al zijn resultaten af op hele getallen. De balans ziet er als volgt uit:

Voorbeeld van een balans die je kunt gebruiken om de solvabiliteit uit te rekenen

Verhouding tussen de totale activa en het vreemd vermogen

De eerste methode om de solvabiliteit van je onderneming te berekenen is door de totale activa door het vreemd vermogen te delen. Dit is de meest gebruikte methode om de solvabiliteit te berekenen. De formule ziet er als volgt uit:

Solvabiliteit = Totale activa / Vreemd vermogen × 100

Voorbeeld: Jan wil met behulp van zijn balans zijn solvabiliteit berekenen en dat doet hij als volgt:

Alle activa bij elkaar opgeteld komt op hetzelfde bedrag uit als het totaal van de balans, dus:

(52.000 + 199 + 3.500 + 20.000 + 2.015,89) / (52.000 + 23.000) × 100 = 104%

Dit is niet een heel positief solvabiliteitspercentage, het betekent namelijk dat van iedere €1,04 die het bedrijf in bezit heeft, €1,- geleend is.

Een andere formule die op exact hetzelfde neerkomt is:

Solvabiliteit = Totaal vermogen / Vreemd vermogen × 100

Je hoeft niet alle activa op te tellen, je kunt natuurlijk gewoon het totaal vermogen onderaan de balans gebruiken:

77.714,89 / (52.000 + 23.000) × 100% = 104%

Verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen

De tweede methode waarop je de solvabiliteit van een bedrijf kunt berekenen is door het eigen vermogen door het vreemd vermogen te delen. Dit resulteert in een solvabiliteitspercentage, dat aangeeft hoe groot het eigen vermogen is in verhouding tot het vreemd vermogen.

Solvabiliteit = Eigen vermogen / Vreemd vermogen × 100

2.714,89 / (52.000 + 23.000) × 100% = 4%

Uit deze berekening blijkt dat het eigen vermogen van jan 0,04 keer zo groot is als het vreemd vermogen.

Bij deze methode valt het solvabiliteitspercentage altijd 100% lager uit dan bij de eerste methode.

Verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen

De laatste methode om je solvabiliteit te berekenen is door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Dit solvabiliteitspercentage laat zien in welke mate het totale vermogen, uit eigen vermogen bestaat.

Solvabiliteit = Eigen vermogen / Totale vermogen × 100

2.714,89 / 77.714,89 × 100% = 4%

Dit solvabiliteitspercentage betekent dat van het totale vermogen 4% uit het eigen vermogen bestaat.

Je kunt ook de volgende formule hanteren:

Solvabiliteit = Eigen vermogen / Totale activa × 100

Net als bij de eerste methode zijn deze twee formules gelijk, want: Totale activa = Totale vermogen