Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Afschrijving

Afschrijving - Wat is een afschrijving?

Een afschrijving is een boekhoudkundige term voor de waardevermindering van activa in een bepaalde periode. Dat kan verschillende redenen hebben zoals slijtage, veroudering en schade.

Ga jij binnenkort je activa afschrijven? Zorg dat je balans op orde is!

Afschrijvingen komen als een kostenpost op de winst- en verliesrekening te staan, dat betekent dat je de aankoop van activa nog niet als kosten worden vastgelegd, tot je begint met afschrijven. Afschrijvingen van vaste activa vinden meestal verdeeld over een langere periode plaats.

Wat is de oorzaak van waardevermindering?

Als je een waardevol activum aanschaft, wordt dit niet direct als een uitgave gezien, er vindt immers geen uitstroom van middelen uit de onderneming plaats, in plaats daarvan gaat op de balans cash omlaag en het desbetreffende activum gaat evenredig omhoog.

Het is logisch om je afschrijvingen te verdelen over een langere periode als je een bepaald activum lang of zelfs zonder vastgestelde einddatum kunt blijven gebruiken. Als je bijvoorbeeld een machine koopt die je naar verwachting 10 jaar kunt gebruiken, kun je die het best evenredig naar het nut dat de machine oplevert afschrijven.

De verschillende afschrijvingsmethoden

Je hebt, afhankelijk van het activum dat je afschrijft, de keuze uit verschillende afschrijvingsmethoden, we zetten ze hier kort voor je op een rij:

Direct afschrijven

De directe afschrijvingsmethode is het meest eenvoudig en houdt simpelweg in dat je bij de aankoop van een activum direct de gehele afschrijvingskosten afschrijft, ondanks de eenvoud kan dit nadelig zijn, aangezien je in het eerste boekjaar hele hoge kosten hebt, om vervolgens in de jaren daarop geen afschrijvingskosten te boeken.

De lineaire afschrijvingsmethode

De lineaire afschrijvingsmethode is ook vrij eenvoudig en betekent simpelweg dat je elk boekjaar hetzelfde bedrag afschrijft voor een activum. De formule is als volgt:

Afschrijvingskosten = (Aanschafkosten - Restwaarde) / Vermoedelijke gebruiksduur

De sum of year digits methode

Een andere veelgebruikte methode is de sum of year digits methode, het principe van deze methode is dat je in het begin een hoog bedrag afschrijft en dat dit bedrag met elk jaar lager wordt. Het idee achter deze manier van afschrijven is dat een activum door bijvoorbeeld slijtage minder efficiënt zou kunnen functioneren of dat een activum met leeftijd duurder in onderhoud wordt, op deze manier reflecteert de afschrijving dat ook.

Je begint met het berekenen van het afschrijfbare bedrag:

Afschrijfbare waarde = Aanschafkosten - Restwaarde

Vervolgens kun je afhankelijk van de gebruiksduur van het activum een lijst maken, als je een activum 6 jaar lang verwacht te gebruiken, doe je dat als volgt:

6+5+4+3+2+1 = 21, Je afschrijving in het eerste jaar is daarom 6/21 x afschrijfbare waarde, in het tweede jaar 5/21 x afschrijfbare waarde, enzovoort.

Afschrijving op basis van prestatie-eenheden

Als je een nauwkeurige inschatting kunt maken van hoe productief een activum zal zijn, kun je de afschrijving aan de prestatie van het activum koppelen. Als een machine bijvoorbeeld in 5 jaar tijd 100.000 eenheden produceert en in het eerste jaar 50.000, dan schrijf je in jaar 1 al de helft van de afschrijfbare waarde af. Zodoende schrijf je voor elk jaar een bedrag af dat in verhouding staat tot de productiviteit van dat jaar.

Afschrijving met een vast percentage van de boekwaarde

Deze methode wordt vaak gebruikt voor activa die hun waarde nooit helemaal verliezen zoals land of gebouwen, als je elk jaar een afschrijving berekent via een percentage van de boekwaarde, komt de boekwaarde nooit op 0 te staan.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.