Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Vlottende activa

Vlottende activa - Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa (current assets in het Engels) zijn activa in cash, of een ander middel dat binnen een jaar in cash kan worden omgezet.

Wil je weten of je onderneming haar schulden kan betalen, lees hier hoe je je liquiditeit berekent.

Vlottende activa vormen een cruciaal onderdeel in het managen van de cashflow van een onderneming. Daarom is het belangrijk dat je in je boekhouding goed bijhoudt hoe je vlottende activa ervoor staan.

Waar moeten vlottende activa aan voldoen?

Voor de meeste ondernemingen bestaan vlottende activa uit aandelen, debiteuren, korte termijn investeringen en daarnaast natuurlijk contant geld en het saldo op je bankrekening.

Natuurlijk kunnen verschillende soorten ondernemingen veel variatie tonen in de vlottende activa waarmee zij werken.

De inventaris van een onderneming behoort technisch gezien ook tot de vlottende activa, echter wordt de inventaris beïnvloed door de keus van boekhoudmethode en fluctuaties op de mark.

Vlottende activa en liquiditeit

Vlottende activa worden op de balans meestal op volgorde van liquiditeit vastgelegd, van liquide bovenaan de lijst tot minder liquide.

Een goede manier om de financiële staat van je onderneming te analyseren is door de liquiditeit te berekenen, er zijn verschillende liquiditeitsratio's die een indicatie geven van de mate waarin een onderneming in staat is vlottende activa aan te wenden om haar schulden af te lossen.

Het resultaat van de liquiditeitsberekening is een nummer dat aangeeft hoe vaak de onderneming alle vlottende schulden kan betalen, is dit getal precies 1.00, dan kan de onderneming exact alle vlottende schulden betalen, als dit getal hoger ligt houdt de onderneming meer vlottende activa over na het betalen van de schulden en als dit getal lager ligt kan de onderneming de vlottende schulden slechts gedeeltelijk betalen.

De liquiditeitsratio kan van belang zijn voor eventuele verstrekkers van een lening of investeerders, maar ook voor de ondernemer zelf is het belangrijk om te weten hoe het bedrijf ervoor staat.

Vlottende of vaste activa

Het tegenovergestelde van vlottende activa zijn vaste activa, dat zijn activa die niet binnen een jaar tot cash kunnen worden omgezet. Voorbeelden van vaste activa zijn land, gebouwen en machines.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.