Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Crediteur

Crediteur - Wat is een crediteur?

Crediteuren zijn in de boekhouding belanghebbenden waaraan jij nog geld moet betalen.

Heb jij je crediteuren al betaald? Zorg dat je overzichtelijk alle uitgaven bijhoudt!

De crediteur waaraan geld verschuldigd is kan een leverancier van een product zijn, een bank die een lening verstrekt heeft of een klant die geld terugkrijgt. De schuldenaar in deze kwestie is de debiteur, dat is het tegenovergestelde van een crediteur en is een entiteit die nog geld moet betalen.

Als de crediteur eenmaal de diensten of goederen geleverd heeft, wordt de betaling op een later, vaak vooraf afgesproken moment verwacht.

Verschillende soorten crediteuren

Er bestaan verschillende soorten crediteuren, veelal zijn in het bedrijfsleven crediteuren leveranciers van producten en diensten, die nog betaald moeten worden. Dit zijn meestal kortlopende schulden die binnen één jaar voldaan moeten worden.

Een andere vorm van crediteur is van toepassing wanneer we het over leningen hebben. De bank die een lening of hypotheek verstrekt is ook een crediteur en jij bent als ondernemer de debiteur, het enige product of dienst is de lening zelf. In dit soort situaties praten we meestal over langlopende schulden.

Vaak hebben de debiteur en crediteur hele specifieke afspraken over de betaling zoals kortingen, rente en de betaaldatum.

Risicobeperking voor crediteuren

Een crediteur-debiteur relatie brengt voor de crediteur altijd risico's met zich mee als de debiteur niet, te laat of slechts gedeeltelijk betaald. Daarom nemen crediteuren vaak maatregelen om de risico's (gedeeltelijk) af te dekken.

Een crediteur kan ervoor kiezen om een aanbetaling te eisen, de debiteur betaald dan voor het leveren van de dienst een deel van het totaalbedrag. De crediteur kan ook van de debiteur een onderpand verwachten, het onderpand bestaat meestal uit bepaalde waardevolle activa, als de debiteur niet betaald heeft de crediteur recht op deze activa.

Crediteuren en Debitoor

Als een crediteur is het belangrijk een goed overzicht te bewaren van je debiteuren en waar nodig actie te ondernemen. Met Debitoor heb je een duidelijk overzicht met uitstaande facturen en kun je gemakkelijk de facturen waarvan de betaaltermijn verstreken is onderkennen. Als de betaaltermijn verstrijkt kun je simpel en snel betalingsherinneringen sturen en eventueel de late betaling in rekening brengen.