Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ)

Raad voor de Jaarverslaggeving - Wat is de RJ?

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een Nederlands, privaatrechtelijk orgaan dat de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving publiceert.

Weet jij hoe je belangrijke informatie uit een boekhouding haalt? Lees hier meer over hoe je een jaarrekening interpreteert!

De raad voor de jaarverslaggeving probeert in het belang van alle betrokken richtlijnen uit te geven, haar leden komen uit verschillende segmenten van de samenleving, die elk een belang hebben in de externe verslaggeving.

De opzet van de RJ

De Raad voor de jaarverslaggeving bestaat uit een voorzitter en negen leden. De RJ is zo ingericht om representatief te zijn voor alle belanghebbenden van externe verslaggeving, om dit voor elkaar te krijgen bestaat de RJ uit vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van het bedrijfsleven:

  • Verschaffers van informatie: Ten eerste bestaat de RJ uit verschaffers, dit zijn mensen die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven (Vanuit de VNO-NCW en mkb-Nederland).
  • Gebruikers van informatie: Verder bestaat de RJ uit de gebruikers van informatie, dit zijn vooral mensen uit de beleggingswereld.
  • Controleurs van informatie: Tot slot bestaat de RJ ook uit de controleurs van informatie, dit zijn mensen afkomstig uit accountancy.

De richtlijnen van de jaarverslaggeving

Op basis van een gekwalificeerde meerderheid wordt door de Raad voor de Jaarverslaggeving gestemd voor de totstandkoming van nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Zodoende worden er altijd richtlijnen uitgegeven die niet in het nadeel van een specifieke groep belanghebbenden zijn.

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving dienen als nadere invulling van de normen zoals die in Titel 9 BW 2 bepaald zijn, deze richtlijnen hebben geen wettelijke status, maar vormen wel een gezaghebbende invulling op de wet. Voor afwijkingen van de richtlijnen moet een goede reden zijn, dat blijkt uitspraken van de Ondernemingskamer en de hoge raad waarin het naleven van de richtlijnen nadrukkelijk meegewogen heeft.