Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Kasstroom

Kasstroom - Wat is de kasstroom?

De term kasstroom, ook wel cashflow genoemd komt veel voor in de bedrijfsvoering en heeft betrekking op de in- en uitstroom van liquide middelen, in andere woorden: Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe?

Wil jij op een efficiënte en overzichtelijke manier boekhouden? Lees hier hoe je je uitgaven bijhoudt.

Het woord kasstroom doelt op zowel inkomende als uitgaande stromen van geld. Dit kan in de vorm van contanten, pinbetalingen, bankoverschrijvingen, activa, etc. Dit kunnen betalingen aan jouw onderneming zijn, maar het kunnen natuurlijk ook uitgaven van je onderneming zijn.

De kasstroom van een onderneming kan een heel complex stelsel van inkomende en uitgaande betalingen zijn, waarin er constant geld in beweging is. Het begrijpen van de kasstroom van je onderneming kan je een goed inzicht geven in de financiële staat van je bedrijf.

Het begrijpen van je kasstroom

Je kasstroom bijhouden en met regelmaat een fatsoenlijke kasstroomanalyse uitvoeren kan een nuttig instrument zijn om overzicht in je onderneming te genereren. Met een kasstroomoverzicht kun je alle transacties van je bedrijf over een bepaalde periode inzien.

Of de kasstroom positief of negatief is kan afgeleid worden uit de balans. De kasstroom over een bepaalde periode kan worden vastgesteld door het balanstotaal van het begin van de periode af te trekken van het balanstotaal aan het eind van de periode. Zodoende kun je wekelijks, maandelijks, per kwartaal, boekjaar, etc. de kasstroom berekenen.

Als het bedrag dat uit de berekening komt positief is betekent dat dat meer geld het bedrijf binnenkomt dan eruit gaat. Bij een negatief bedrag is dat uiteraard tegenovergesteld. Het is natuurlijk het best als een bedrijf een positieve cashflow heeft, echter garandeert dit niet dat het bedrijf ook financieel gezond is, de onderneming kan ook andere financiële problemen hebben.

Het verbeteren van de kasstroom

Bedrijven zijn er altijd op uit de kasstroom te verhogen, of dat nou een is omdat ze van een negatieve een positieve kasstroom willen maken, of omdat ze van een al positieve kasstroom een nog hogere kasstroom willen maken.

Een van de meest vanzelfsprekende methoden om de kasstroom te vergroten is door meer te verkopen. uiteraard kan de kasstroom ook toenemen door de prijs van producten of diensten te verhogen.

Inzicht in de kasstroom met je boekhoudsoftware

Om goed inzicht te krijgen in je cashflow is het van groot belang dat je alle inkomende en uitgaande transacties nauwkeurig bijhoudt. Met facturatiesoftware en boekhoudsoftware wordt dit proces een stuk gemakkelijker en overzichtelijker.

Met Debitoor kun je financiële overzichten inzien met één enkele klik, zodoende weet je altijd hoe je onderneming ervoor staat.