Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Vlottende schulden

Vlottende schulden - Wat zijn vlottende schulden?

Vlottende schulden worden ook wel kortlopende schulden of kort vreemd vermogen genoemd, zijn de verplichtingen die een bedrijf binnen één jaar moet voldoen.

Wil jij graag aan de slag met het creëren en verzenden van professionele facturen? Debitoor helpt je graag op weg met het ontwerpen van je eigen facturen!

Er bestaan veel verschillende soorten vlottende schulden, dit kunnen kortlopende leningen zijn maar het kan ook de aankoop van producten betreffen die nog niet zijn afbetaald.

Wat voor soorten vlottende schulden bestaan er?

Vlottende schulden zijn alle schulden en verplichtingen die je onderneming binnen één jaar moet voldoen. Dit kunnen natuurlijk allerlei verschillende soorten vlottende schulden zijn die jouw onderneming aan verschillende crediteuren verschuldigd is.

Voorbeelden van veelvoorkomende vlottende schulden zijn:

  • Kortlopende leningen bij de bank
  • Openstaande schulden voor producten die op krediet gekocht zijn
  • Rood staan op je bankrekening

De impact van vlottende schulden op de liquiditeit

De liquiditeit is een belangrijk financieel ratio en geeft de mate aan waarin een onderneming in staat is haar kort vreemd vermogen af te lossen. Het meest gebruikte liquiditeitsratio is het quick ratio dat als volgt berekend wordt:

Quick ratio = (Vlottende activa − Voorraad goederen + Liquide middelen) / Kort vreemd vermogen

Logischerwijs heeft een toename van vlottende schulden in deze formule een hogere noemer tot gevolg, waardoor het quick ratio lager uitvalt. De onderneming is minder goed in staat haar kortlopende schulden af te lossen en is dus minder liquide.

Vlottende schulden of langlopende schulden

Het tegenovergestelde van vlottende schulden zijn langlopende schulden, zoals je misschien al verwacht zijn dit de verplichtingen die over een periode van langer dan één jaar voldaan moeten worden.

Langlopende schulden zijn meestal bankleningen en hypotheken, het gaat vaak om grote bedragen die over een termijn van meerdere jaren geleend worden.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.