Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Overhead

Overhead - Wat is overhead?

De overhead van een onderneming bestaat uit de kosten die niet direct met de productie of levering van diensten te maken hebben.

Weet jij wat je overhead is? Zorg dat je overzichtelijk je uitgaven bijhoudt!

Omdat overhead niet direct aan de bedrijfsactiviteiten gekoppeld kunnen worden, genereerd overhead in principe geen winst.

Echter kan overhead wel noodzakelijk zijn in de ondersteuning van de winstgevende activiteiten van een onderneming en daarom vormt de overhead vaak een cruciaal onderdeel van de uitgaven van een onderneming.

Welke verschillende types overhead zijn er?

We kunnen de overhead hoofdzakelijk in twee categorieën verdelen: de administratieve overhead en de productie overhead. Als de overhead het productieproces ondersteund, wordt deze als productie overhead aangemerkt, alle andere overhead behoort tot de administratieve overhead.

Tot de productie overhead behoren kosten zoals salariskosten, afschrijvingskosten van activa, energierekeningen, internetkosten en de huur. De administratieve overhead heeft betrekking op zaken zoals verzekeringen en juridische kosten.

Afhankelijk van de soort onderneming kunnen er ook andere categorieën overhead voorkomen zoals marketing overhead, onderhoudsoverhead en research overhead.

Deze uitgaven worden als overhead aangemerkt omdat ze geen direct verband met de behaalde winst hebben en onafhankelijk van de omzet betaald moeten worden.

Overhead in de boekhouding

Voor elke onderneming zijn de kosten van de overhead een belangrijke factor, het is noodzakelijk om het budget te bepalen en om klanten de juiste prijzen te rekenen.

Normaal gesproken komt de overhead voor op de balans en de winst- en verliesrekening in de vorm van kortlopende verplichtingen.

Overhead in Debitoor

Met Debitoor boekhoudsoftware kun je gemakkelijk je overhead bijhouden. Je doet dit door naar 'uitgaven' te gaan en op 'nieuwe uitgave' te klikken, vervolgens kun je kiezen voor de categorie die voor jouw kostenpost het meest relevant is.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.