Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Externe verslaggeving

Externe verslaggeving - Wat is externe verslaggeving?

Externe verslaggeving is het verschaffen van financiële informatie van een onderneming, gericht aan belanghebbende buitenstaanders, het tegenovergestelde van externe verslaggeving is logischerwijs interne verslaggeving, het verschaffen van financiële informatie aan belanghebbenden binnen de onderneming.

Weet jij hoe je belangrijke informatie uit een boekhouding haalt? Lees hier meer over hoe je een jaarrekening interpreteert!

De meest voorkomende vorm van externe verslaggeving, die bijna op elke onderneming tot op zekere hoogte van toepassing is, is waarschijnlijk de belastingaangifte. Met behulp van de boekhouding voorziet de onderneming de Belastingdienst (de externe belanghebbende) van de benodigde financiële informatie.

Het verschil tussen externe en interne verslaggeving

Het verschil tussen de externe en interne verslaggeving is simpelweg dat externe verslaggeving voor buitenstaanders bedoeld is, terwijl interne verslaggeving voor de onderneming zelf bedoeld is. Externe verslaggeving wordt vooral door wet- en regelgeving gedicteerd terwijl voor interne verslaggeving meer gekeken wordt naar de daadwerkelijk behoefte aan informatie binnen de onderneming.

Wie heeft er baat bij de externe verslaggeving?

Wat betreft de externe verslaggeving zijn een aantal veelvoorkomende voorbeelden van belanghebbenden:

  • De belastingdienst en overheid: Logischerwijs heeft de belastingdienst een aanzienlijk belang bij de externe verslaggeving van ondernemingen, dat is cruciaal om te bepalen hoeveel belasting de onderneming moet betalen / of de onderneming genoeg belasting betaald heeft. Verder kan de overheid aan de hand van externe verslaggevingen bepalen hoe het bedrijfsleven ervoor staat en of een beleidsverandering gewenst is.

  • Beleggers: Beleggers bepalen aan de hand van de externe verslaggeving of het verstandig is in een onderneming te investeren of juist aandelen te verkopen. Beleggers kijken daarvoor naar verschillende financiële ratio's zoals de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

  • Bankiers: Als je bij de bank een lening aanvraagt, zal de bank aan de hand van je externe verslaggeving een inschatting maken van de risico's die het verstrekken van een lening aan jouw onderneming met zich meebrengt. Ze zullen bijvoorbeeld kijken of je veel andere vlottende schulden of langlopende schulden open hebt staan.

  • Leveranciers: Vergelijkbaar met een bank, wil ook een leverancier ook graag zijn kansen inschatten dat hij daadwerkelijk betaald krijgt.

  • (Potentiële) Werknemers: Tot slot kunnen werknemers en sollicitanten de externe verslaggeving gebruiken om te beoordelen hoe de onderneming ervoor staat. Een sollicitant kan zo de afweging maken of de onderneming wel gezond genoeg is om zijn oude baan op het spel te zetten en werknemers kunnen de afweging maken of ze wel genoeg betaald krijgen in verhouding tot de gemaakte winst.

Het belang van externe verslaggeving

Ten eerste is de externe verslaggeving simpelweg van belang omdat het moet. Je bent als ondernemer verplicht extern verslag te doen bijvoorbeeld wanneer je belastingaangifte doet. Echter heeft kan de externe verslaggeving veel meer voor een ondernemer betekenen, de externe verslaggeving is immers (meestal) het enige inzicht dat jij in de stand van zaken van andere ondernemingen hebt en vormt jouw eigen externe verslaggeving het enige inzicht dat buitenstaanders in jouw onderneming hebben.

Log in

Debitoor is nu SumUp!

De Debitoor-app bestaat niet meer. Maar als u op zoek bent naar een totaaloplossing voor facturering, dan bent u bij SumUp aan het juiste adres. SumUp is meer dan alleen factureringssoftware. We bieden tal van ingebouwde hulpprogramma's waarmee u uw bedrijf snel en efficiënt kunt runen. Open een Bedrijfsrekening met een gratis Mastercard, bouw een webwinkel, accepteer veel verschillende fysieke betalingen en betalingen op afstand, en nog veel meer. Stroomlijn vandaag nog uw facturen, betalingen en rekeningen!

SumUp bezoeken

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.