Woordenboek
Het boekhoudkundige woordenboek van Debitoor
Materiële activa

Materiële activa - Wat zijn materiële activa?

De betekenis van materiële activa is dat dit fysieke artikelen zijn met een duidelijke aankoopwaarde, die door een onderneming worden gebruikt om goederen te produceren en/of diensten te leveren of verkocht worden.

Is jouw onderneming afhankelijk van belangrijke materiële activa? Zorg dat je een geïnformeerde afweging maakt over het afsluiten van een verzekering!

Elke onderneming komt dus wel met een vorm van en materiële activa (in het Engels tangible assets genoemd) in aanraking. Voor sommige ondernemingen zitten de voornaamste investeringen in materiële activa, denk bijvoorbeeld aan een fabriek met dure machines, terwijl het bij andere bedrijven vooral om en immateriële activa gaat, denk bijvoorbeeld aan een techgigant met veel patenten.

Wat is het verschil tussen materiële en immateriële activa?

Voorbeelden van materiële activa zijn onder meer: meubilair, computers en machines. Dit zijn natuurlijk fysieke objecten waarin de onderneming geld geïnvesteerd heeft en die dus een duidelijke aankoopwaarde hebben.

Bedrijven kunnen ook over niet-fysieke activa beschikken, in dat geval spreken we van immateriële activa, zoals goodwill, patenten en auteursrechten.

Het gaat in het onderscheid tussen materiële en immateriële activa dus om het fysieke aspect wat bij materiële activa aan de orde is en het gebrek hieraan zoals bij immateriële activa.

Hoe verhouden materiële activa zich tot vlottende en vaste activa?

Materiële activa kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: materiële vaste en materiële vlottende activa.

Vlottende activa zijn artikelen die een bedrijf tegen het einde van het boekjaar verwacht te verkopen of in de productie te gebruiken. Materiële vlottende activa kunnen worden verkocht om de cashflow te verhogen of om schulden en andere verplichtingen voldoen. De inventaris is een goed voorbeeld van een materieel vlottend actief, de inventaris is immers vaak maar voor korte duur in het bezit van de onderneming.

Vaste activa zijn fysieke artikelen die op niet gemakkelijk kunnen worden verkocht, meestal omdat deze spullen als langetermijninvesteringen worden beschouwd of omdat ze essentieel zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Machines en eigendommen zijn voorbeelden van materiële vaste activa.

Materiële activa in de boekhouding

Materiële vaste activa worden op de balans geboekt tegen de oorspronkelijke kostprijs, hierna worden ze door middel van afschrijving in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Een computer die naar verwachting 5 jaar gebruikt kan worden en 1000 Euro kost, kan bijvoorbeeld elk jaar met (1000 / 5 =) 200 Euro worden afgeschreven. Na het eerste jaar heeft de computer dan nog een waarde van 800 Euro en er wordt een afschrijving van 200 Euro op de winst en verliesrekening geboekt.

Er zijn echter ook andere methoden voor de waardering en afschrijving van materiële activa.

Materiële activa en Debitoor boekhoudsoftware

Debitoor boekhoudsoftware helpt je met het bijhouden van alle activa binnen je bedrijf, zo weet je altijd hoe je onderneming ervoor staat en ben je altijd klaar belastingaangifte te doen.

Met de Debitoor app kun je tevens ook onderweg veranderingen van je materiële activa bijhouden, wanneer je bijvoorbeeld een computer aanschaft, kun je direct met je telefoon een foto van de bon maken en je nieuwe activum registreren!

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Als je deze website bezoekt of onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen zoals standaard details voor statistieke en marketing doeleinden. Je kunt hier toestemming voor geven door hieronder je voorkeuren vast te leggen. Als je dit niet wilt, kun je weigeren toestemming te geven. Er kan dan alsnog wat informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de website door je browser verzameld worden.